Verslas

Lietuvoje dirbantys užsieniečiai: nauja pareiga pateikti duomenis

Vilnius, Lietuva – 2019 m. lapkritis

Nuo 2019 m. lapkričio 4 d. įsigalioja nauja pareiga teikti pranešimus apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius (LDU pranešimas). Pareiga teikti LDU pranešimą kyla darbdaviams, įdarbinantiems ne ES šalių piliečius bei priimantiems komandiruotus laikinai dirbti į Lietuvą ES ir kitų užsienio šalių piliečius. LDU pranešimai turi būti teikiami per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinę sistemą EDAS.

Advokatų profesinės bendrijos „Deloitte Legal“ teisininkė Guoda Janauskaitė atkreipia dėmesį, kad tais atvejais, kai užsienietis į Lietuvą atvyksta verslo kelionės tikslais, t.y. į konferencijas, susitikimus, seminarus ir pan., LDU pranešimo teikti nereikia. LDU pranešimas taip pat neteikiamas, kai įdarbinamas ES valstybės narės pilietis.

Pranešimo turinį ir pildymo tvarką numato Sodros, Valstybinės darbo inspekcijos bei Užimtumo tarnybos informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos aprašas (2019-09-27, Nr. V-401/EV-281/V-395). Šiame teisės akte numatoma, kad Sodra, Valstybinė darbo inspekcija bei Užimtumo tarnyba tarpusavyje keičiasi darbdavių pateikta informacija apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius ir naudoja stebėsenos, kontrolės bei garantijų užsieniečiams užtikrinimo tikslais.

LDU pranešimo turinys

LDU pranešime turi būti nurodomi užsieniečio asmens duomenys, teisėto buvimo Lietuvoje pagrindas (leidimas gyventi, viza ar pan.), valstybė, iš kurios atvyko asmuo, duomenys apie sudarytą darbo sutartį (trečiosios šalies piliečio įdarbinimo atveju), užsienietį į Lietuvą siunčiančios bendrovės duomenys (komandiruotės atveju).

Užsienio darbdaviams išlieka pareiga teikti pranešimus apie komandiruotus darbuotojus

Pažymėtina, kad užsienio darbdaviams, komandiruojamiems darbuotojus į Lietuvą, kol kas išlieka pareiga teikti Valstybinei darbo inspekcijai pranešimus apie komandiruotus darbuotojus. „Nors abiejų pranešimų turinys iš esmės yra tapatus ir skiriasi tik pranešimą teikiantis subjektas (pranešimą apie komandiruotą darbuotoją teikia siunčiantysis užsienio darbdavys, o LDU pranešimą – priimantysis darbdavys Lietuvoje), šiuo metu nėra užregistruoti teisės aktų pakeitimų projektai, numatantys pranešimų apie komandiruotus darbuotojus teikimo Valstybinei darbo inspekcijai pareigos panaikinimą“ – komentuoja Guoda Janauskaitė.

LDU pranešimo pateikimo terminai

LDU pranešimas apie Lietuvoje įdarbintą ne ES valstybės narės pilietį turi būti pateiktas ne vėliau kaip užsieniečio įdarbinimo dieną. Tais atvejais, kai užsienietis į Lietuvą yra komandiruojamas, šią pareigą privaloma įgyvendinti ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki darbo Lietuvoje pradžios.

„Atkreiptinas dėmesys, kad nors Lietuvos Respublikos užsieniečių teisinės padėties įstatymo nuostatų pakeitimai, įpareigojantys bendroves teikti informaciją apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius, įsigaliojo šių metų rugsėjo 1 d., techninės galimybės LDU pranešimus pateikti per EDAS atsirado tik nuo 2019 m. lapkričio 4 d. Todėl  LDU pranešimai apie Lietuvoje įdarbintus ne ES valstybių narių piliečius ir į Lietuvą komandiruotus ES ir kitų valstybių piliečius per laikotarpį nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki lapkričio 3 d. turi būti pateikti iki 2019 m. gruodžio 15 d.“ – teigia Guoda Janauskaitė.

Tais atvejais, kai užsienietis darbą Lietuvoje pradėjo iki 2019 m. rugsėjo 1 d., LDU pranešimo teikti nereikia.

Apie „Deloitte Legal“

„Deloitte Legal“ apima aukščiausios kokybės teisines paslaugas teikiančių „Deloitte Touche Tohmatsu Limited“ bendrovių ar jų padalinių teisinę praktiką. „Deloitte Legal“ profesionalų komanda, apjungdama specializuotas įvairių sektorių žinias kartu su ilgamete teisine patirtimi, teikia tikslines ir į klientų poreikius orientuotas paslaugas vietinėms bei tarptautinėms bendrovėms. Pasaulinis „Deloitte Legal“ tinklas vienija daugiau nei 2000 teisininkų iš 80 šalių.

Pranešimą paskelbė: Viktorija Kizytė, Deloitte Lietuva, UAB

Parašykite komentarą