Transportas

Lietuva ir Suomija tariasi dėl bendrų transporto politikos iniciatyvų tarptautiniuose transporto koridoriuose ir diegiant 5G tinklą

Susisiekimo viceministrė Agnė Vaiciukevičiūtė, penktadienį susitikusi su Suomijos užsienio reikalų ministerijos sekretore tarptautinės prekybos reikalams Nina Vaskunlahti ir ambasadore Lietuvoje Arja Makkonen, aptarė tolesnius žingsnius, siekiant Lietuvos ir visos Europos Sąjungos (ES) žaliosios transformacijos, taip pat investicijas į infrastruktūros projektus ir 5G tinklo plėtrą.

„Lietuvos dialogas su Suomija nuoširdus ir tvirtas: esame atviri pažangioms technologijoms, kartu siekiame kurti į inovacijas orientuotą, tvarią, žalesnę transporto sistemą, bendradarbiaujame įgyvendindami „Rail Balticos“ projektą. Mums itin svarbi Suomijos patirtis diegiant transporto inovacijas ir mažinant jo poveikį aplinkai, investicijų į 5G telekomunikacijų tinklą tarptautiniuose transporto koridoriuose „Via Baltica“, „Rail Baltica“ panaudojimas“, – sakė A. Vaiciukevičiūtė.

Susitikime daug dėmesio skirta Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (Recovery and Resilience Facility, RRF) lėšų, iš kurių Lietuvoje bus investuojama į itin sparčiu 5G ryšiu paremtas transporto inovacijas, panaudojimo klausimui.

Šiuo metu Lietuvos susisiekimo ministerija kuria „Sandbox“, vadinamosios smėlio dėžės, aplinką – teisinę, reguliacinę ir motyvuojančią finansinę aplinką praktiškai pritaikomoms susisiekimo inovacijoms išbandyti. Šiam projektui iš RRF bus skirta 24,5 mln. eurų. Viceministrės A. Vaiciukevičiūtės teigimu, Lietuva taip pat planuoja skelbti kvietimus atlikti 5G mobiliojo ryšio technologijos bandymus, spartinti 5G diegimą ir skatinti mobilumo startuolius šalyje.

Susitikimo metu pasidžiaugta Europos Komisijos neseniai pristatytu efektyvaus ir žaliojo judumo paketu, kuris apima ir transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) peržiūrą, ir keleivių skatinimą judėti geležinkeliais. Pasak Lietuvos viceministrės, atsižvelgiant į ES žaliojo kurso tikslus ir siekiant sudaryti tvaraus mobilumo galimybes Baltijos regione, ypač svarbu į TEN-T tinklą įtraukti europinio standarto geležinkelio trasą į Klaipėdą.

Aktuali Lietuvos ir Suomijos bendradarbiavimo sritis – transporto ir logistikos skaitmeninimas. Koordinuodama ES Baltijos jūros strategijos įgyvendinimą transporto srityje, šį rudenį Lietuva planuoja surengti tarptautinį renginį bendriems transporto ir logistikos skaitmeninimo bei žalinimo klausimams spręsti.

Pranešimą paskelbė: Žydrūnė Tursaitė, LR Susisiekimo ministerija

Parašykite komentarą