Įvairenybės

Kuriame draugišką individualių poreikių turintiems žmonėms Vilnių

Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga Vilniaus savivaldybė sukvietė savo ir pavaldžių įmonių darbuotojus į universalaus dizaino mokymus.

„Individualių poreikių turintiems miestiečiams palankią aplinką Vilniaus savivaldybė siekia užtikrinti įvairiais būdais: brailio raštu pažymėtais atliekų konteineriais, viešojo transporto programėle “Transportas kalba”, pėsčiųjų takų bortų nuleidimu ar paplūdimių pritaikymu turintiesiems judėjimo negalią. Tačiau šių vis dar pavienių pokyčių nepakanka, reikia visų miesto tarnybų sisteminio veikimo, todėl ir sukvietėme darbuotojus dar kartą pasigilinti, kas yra universalus dizainas”, – sakė vicemeras Tomas Gulbinas.

Daugiau kaip šimtas savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų bei įmonių darbuotojų gilinosi į universalaus dizaino principus, kad visi vienodai suprastų: kas tai yra ir kaip juos taikyti turintiems individualių poreikių.

Individualių poreikių turinčių asmenų įtraukimas – esminė žmogaus teisių, tvaraus vystymosi, taikos ir saugumo sąlyga. Pandemija dar labiau gilina egzistuojančią nelygybę, atskleidžia atskirties mastą ir pabrėžia, kad būtina dirbti neįgaliųjų įtraukimo srityje.  

„Net ir įprastomis aplinkybėmis žmonės turintys skirtingą galią susiduria su iššūkiais gaudami sveikatos priežiūros, išsilavinimo, užimtumo  paslaugas ar dalyvaudami bendruomenės veiklose. Kad neįgalieji nebūtų palikti nuošalyje, reikalingas integruotas požiūris. Todėl nusprendėme universalaus dizaino principus realiai  pritaikyti savivaldybės teikiamoms paslaugoms“, – sako Administracijos direktorės pavaduotoja Donalda Meiželytė.

Vilniaus savivaldybė subūrė Universalaus dizaino principų taikymo Vilniaus miesto gyventojams ir svečiams užtikrinimo darbo grupę, kuri rūpinsis ir prižiūrės, kad visi turėtų vienodą supratimą apie asmenis, turinčius individualius poreikius ir jiems būtų teikiamos kokybiškos ir prieinamos paslaugos.

Gruodžio 10-ąją Vilniaus savivaldybė, kaip partnerė, dalyvaus Tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje: „Sveikatos sistema visiems: (ne) išgirsti balsai. Mokslininkai ir praktikai iš 12 šalių nagrinės problemas, su kuriomis sveikatos sistemoje susiduria negalią turintys žmonės. Konferencijoje dėmesys bus skiriamas ir negalią turinčių žmonių artimiesiems bei jiems pagalbą teikiantiems specialistams. 

Tarptautinis renginys prisidės prie žmonių, turinčių negalią, ir jų artimųjų teisių į orią sveikatos sistemą. Renginio metu bus siekiama aktualizuoti sprendimų kryptis, edukuoti apie sveikatos sistemos įstaigų psichosocialinę aplinką, keisti specialistų požiūrį ir prisidėti prie darbo sąlygų pokyčio.

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Pranešimą paskelbė: Irmantas Kuzas, Vilniaus miesto savivaldybė

Parašykite komentarą