Verslas

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PAKEITĖ YDINGAS SUTARTIS

Konkurencijos taryba nutraukė tyrimą dėl Kultūros paveldo departamento (KPD) sprendimų be konkursų pavesti teikti paveldosaugos programų vykdymo paslaugas valstybės įmonei „Lietuvos paminklai“ po to, kai buvo pakeistos galimai Konkurencijos įstatymą pažeidžiančios sutartys.

 Tyrimą Konkurencijos taryba pradėjo 2017 m. gruodžio 19 d., kilus įtarimams, kad KPD, neįvykdęs konkurencingos procedūros, pavaldžiai įmonei „Lietuvos paminklai“ 2015–2017 m. pavedė teikti kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus ir su šiais darbais susijusias projektavimo bei inžinerines paslaugas.

Konkurencijos tarybos ekspertams pradėjus aiškintis, ar minėtų darbų negalėjo atlikti ir kiti rinkoje veikiantys subjektai ir ar tokiais sprendimais nebuvo pažeisti Konkurencijos įstatymo reikalavimai, KPD nuo 2018 m. pakeitė sutartyse su „Lietuvos paminklais“ numatytas sąlygas taip, kad šios neprivilegijuotų valstybės įmonės.

Nuo šių metų „Lietuvos paminklai“ vykdo valdytojo (užsakovo) funkcijas, rengia ir pasirašo daugiašales sutartis, atlieka darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus, sudaro rangos sutartis ir t.t. Kadangi šios viešojo administravimo funkcijos nėra susijusios su ūkine veikla, Konkurencijos taryba nusprendė nutraukti pradėtą tyrimą.

„Departamentas atsižvelgė į Konkurencijos tarybos teiktas pastabas ir pataisė sutartis taip, kad šiomis nebūtų sudaromos prielaidos privilegijuoti ar diskriminuoti ūkio subjektus. Įtariami Konkurencijos įstatymo pažeidimai, dėl kurių ir buvo pradėtas tyrimas, pašalinti ir nuo šiol visi rinkos dalyviai gali pasinaudoti sąžiningos konkurencijos teikiama nauda“, – sakė Konkurencijos tarybos Viešųjų subjektų priežiūros skyriaus vedėja Justina Paulauskaitė.

Konkurencijos įstatyme nustatyta, kad viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant įstatymų reikalavimus.

Pranešimą paskelbė: Ieva Račickaitė, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Parašykite komentarą