Studijos

Kultūros ministras reiškia užuojautą dėl dirigento Petro Bingelio mirties

Laikinai einantis kultūros ministro pareigas Mindaugas Kvietkauskas reiškia užuojautą mirus choro ir orkestro dirigentui, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui, profesoriui Petrui Bingeliui.  

„Petro Bingelio vardas ir darbai jau pusę amžiaus, nuo pat pirmosios repeticijos neatsiejami nuo Kauno valstybinio choro, koncertavusio ir mūsų šalies vardą garsinusio visame pasaulyje. Petro Bingelio nuopelnai Lietuvos muzikinei kultūrai išskirtiniai: dirigentas prikėlė žymiausius lietuvių kompozitorių kūrinius, keletą dešimtmečių buvo į UNESCO įtrauktų mūsų dainų švenčių vyriausiuoju dirigentu ir meno vadovu, išugdė gražų būrį jaunųjų dirigentų. Maestro dėka jau 25 metus po Pažaislio vienuolyno skliautais skamba klasikinė ir šiuolaikinė muzika, o Pažaislio muzikos festivalis tapęs vienu iškiliausių mūsų kultūros reiškinių. Netekome didžio talento ir pašaukimo asmenybės. Reiškiu nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems, visai kultūros ir meno bendruomenei“, – sako M. Kvietkauskas. 

Pranešimą paskelbė: Agnė Grinevičiūtė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Parašykite komentarą