Studijos

Kultūros ministras M. Kvietkauskas: „Kultūros ir kūrybiniai sektoriai turėtų tapti prioritetiniais“

Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas dalyvavo Bukarešte (Rumunija) vykusiame Europos Sąjungos kultūros ministrų susitikime. Balandžio 16 d. surengtos dvi darbo sesijos, kuriose aptarti klausimai, susiję su kultūros ir kūrybinių sektorių finansavimu bei inovacijomis, taip pat kultūros paveldu.

Kultūros ministras M. Kvietkauskas pabrėžė naujausius Lietuvos pasiekimus, kurie neabejotinai prisidės prie subalansuotos ekosistemos, remiančios menininkus, kultūros ir kūrybinius specialistus. Kultūros ministras išskyrė Lietuvos audiovizualinį sektorių, kuris sėkmingai išnaudoja mokesčių lengvatas vietos ir užsienio filmų kūrimui Lietuvoje. Per penkerius metus paremta 115 filmų, o rėmėjų investicijos pagal šią schemą sudaro daugiau kaip 17 mln. eurų.

„Tačiau kultūros ir kūrybinių sektorių inovatyvumo potencialas kai kuriuose naujojo finansinio laikotarpio ES investicijų fondų reglamentuose vis dar nepakankamai pripažįstamas. Siekiant užtikrinti tvarų kultūros ir kūrybinių sektorių finansavimą jie ES investicinių fondų reglamentuose turėtų būti pripažįstami ir išskiriami kaip prioritetiniai. Šie sektoriai ES valstybėse narėse turėtų būti skatinami, atsirasti jų nacionalinėse pažangios specializacijos strategijose“, – teigė kultūros ministras M. Kvietkauskas.   

Kultūros ministras darbo sesijoje, skirtoje kultūros paveldui, pristatė baigiamą rengti Lietuvos kultūros politikos strategiją „Kultūra 2030“, pabrėždamas, kad pirmasis ir esminis nacionalinis politikos prioritetas – sudaryti visuomenei sąlygas pažinti ir naudotis kultūros paveldu, ypač pasitelkiant naujausias technologijas. M. Kvietkauskas pasisakė už būtinybę sutelkti dėmesį į pažangius sprendimus, kurie padėtų užtikrinti darnią ir tvarią ateitį, taip pat už būtinybę tarptautiniu lygiu konsoliduoti žmogiškuosius ir finansinius išteklius, dalytis žiniomis ir moksliniais tyrimais. Ši būtinybė dar kartą patvirtinta 2018 metais, kurie buvo paskelbti Europos kultūros paveldo metais, sutelkiant pagrindines tarptautines organizacijas: Europos Tarybą, Europos Komisiją, Jungtinių Tautų, taip pat nevyriausybines organizacijas.

Kultūros ministro nuomone, kultūros paveldo objektų, neretai tampančių valstybių simboliais, reikšmę ir apsaugos aktualumą iš naujo verčia permąstyti tragiškas įvykis Paryžiuje – gaisras, pirmadienio vakarą nuniokojęs gotikinę Dievo Motinos katedrą.

ES kultūros ministrų susitikimą užbaigė Bukarešto deklaracijos pasirašymas, pabrėžiantis kultūros vaidmenį kuriant Europos ateitį. Šis dokumentas Europos Komisijai turėtų tapti gairėmis tolesniems veiksmams kultūros srityje.

Rumunija šį pusmetį pirmininkauja ES Tarybai.

Nuotraukoje – Lietuvos Respublikos kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas ir Rumunijos kultūros ir nacionalinės tapatybės ministras Valeras Danielis Breazas. © AGERPRES FOTO / Alex Micsik

Pranešimą paskelbė: Agnė Grinevičiūtė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Parašykite komentarą