Studijos

Kultūros ministerijoje prasidėjo pertvarka

Kultūros ministerijoje ketvirtadienį prasidėjo pirmasis ministerijos pertvarkos etapas. Atlikus ministerijos struktūros bei padalinių funkcijų analizę, konstatuota, jog Kultūros ministerija nepilnai arba netinkamai vykdo kai kurias jai įstatymu numatytas funkcijas, taip pat kai kuriais atvejais vis dar atlieka kultūros politikos įgyvendinimo funkcijas. Į šias problemas dėmesį taip pat atkreipė Valstybės kontrolė, pavasarį pristatydama Kultūros ministerijos auditą.

Siekiant išspręsti šias problemas ir sėkmingai įgyvendinti XVII-osios Vyriausybės programą bei Lietuvos kultūros politikos kaitos gaires, pertvarkos metu Kultūros ministerijoje bus įtvirtinta naujoji ministerijos struktūra. Struktūra keičiama siekiant trijų pagrindinių tikslų:

– dar labiau įtvirtinti Kultūros ministerijos kaip kultūros politikos formuotojos vaidmenį, kultūros politikos įgyvendinimą atiduodant ministerijai pavaldžioms ir kitoms kultūros sektoriaus įstaigoms;

– užtikrinti, kad bus vykdomos ministerijai priskirtos funkcijos, kurios buvo atliekamos nepakankamai. Ministerijoje stiprinamos kultūros edukacijos, visuomenės informavimo politikos bei medijų raštingumo kompetencijos, o regionų kultūros politika tampa horizontaliuoju prioritetu;

– mažinti vadovaujančių asmenų ir pagalbinio personalo skaičių bei didinti viešojo administravimo ir kultūros politikos specialistų skaičių. Pertvarkos metu bus atsisakyta departamentinės sistemos, iš aštuoniolikos struktūrinių padalinių liks vienuolika, vadovų skaičius sumažės nuo dvidešimt šešių iki penkiolikos. Iš sprendimų priėmimo proceso eliminavus perteklines grandis paspartės procesas ir sustiprės sprendimų priėmėjų atsakomybė.

Pristatydama pertvarką ministerijos darbuotojams, kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson teigė: „Jau nuo pat pirmųjų darbo dienų kalbėjau apie būtiną pačios ministerijos persitvarkymą. Nesinorėjo šio darbo daryti paskubomis, tad visų pirma atlikome ministerijos, jos padalinių bei darbuotojų funkcijų analizę. Tikrai norisi neprarasti geriausių specialistų. Šiandien žengiame į kokybiškai naują etapą, kuris, tikiu, suteiks proveržį ir pačios ministerijos darbe, ir kultūros politikoje apskritai. Norinti įtvirtinti kultūrą kaip strateginę valstybės raidos kryptį, pokyčius reikia pradėti nuo savęs.“

Ministerijos pertvarka prasidėjo rugpjūčio 31 d. ir dviem etapais vyks iki 2018 m. pradžios.

Pranešimą paskelbė : Vilma Žemaitienė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Parašykite komentarą