Kelionės

Kultūros ministerija kviečia teikti pasiūlymus Muziejų įstatymo pakeitimo projektui

Kultūros ministerija, siekdama apibrėžti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančią muziejų misiją ir funkcijas, parengė Muziejų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir teikia jį pasiūlymams bei pastaboms iš suinteresuotų tikslinių grupių gauti.

Muziejų įstatymo pakeitimo įstatymo projekte siūloma apibrėžti muziejų misiją, nustatyti pagrindinius muziejų veiklos principus, patikslinti muziejaus apibrėžtį, kitas pagrindines su muziejų veikla susijusias sąvokas, detaliai apibrėžti Kultūros ministerijos kompetencijas muziejų veiklos valdymo srityje, nacionalinių, valstybinių, savivaldybių ir kitų muziejų funkcijas ir finansavimą bei kitus muziejų teisinio reguliavimo ypatumus.

Muziejų įstatymo pakeitimo įstatymo projekte taip pat siūloma keisti šiuo metu esantį „respublikinio muziejaus“ pavadinimą į „valstybinio muziejaus“, vyriausiojo fondų saugotojo pareigybės pavadinimą į „Vyriausiojo muziejaus rinkinių kuratoriaus“.

Birželio 2 d. 14.00 val. Kultūros ministerijoje organizuojama apskritojo stalo diskusija dėl muziejų veiklos teisinio reguliavimo. Joje kviečiame dalyvauti nacionalinių, respublikinių, savivaldybių ir kiti muziejų atstovus, muziejams atstovaujančias asociacijas, savivaldybes.

Norintys dalyvauti apskritojo stalo diskusijoje turi iki gegužės 31 d. registruotis el. paštu vaiva.lankeliene@lrkm.lt, nurodydami vardą ir pavardę bei atstovaujamą organizaciją.

Iki birželio 13 d. taip pat kviečiame pastabas, pasiūlymus Muziejų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui pateikti raštu. Daugiau informacijos.

Pranešimą paskelbė: Ramūnas Korsakas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Parašykite komentarą