Studijos

Kultūros kelių kūrimui ir vystymui Lietuvoje atveriamos platesnės galimybės

Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas su ekonomikos ir inovacijų ministru Virginijumi Sinkevičiumi patvirtino Kultūros kelių vystymo Lietuvoje koncepciją. Joje pateikta kultūros kelių vystymo šalyje situacijos analizė, jų sukuriama vertė, įgyvendinimo principai, tikslai ir laukiami rezultatai, nustatyti kultūros kelių lygmenys, kriterijai, apibrėžtas kultūros kelių administravimas Lietuvoje.

Kultūros keliai yra vienas esminių kultūrinio turizmo plėtojimo būdų. Jie apimą keliavimą siekiant pažinti kultūrinę aplinką (nuo architektūros ir kraštovaizdžio iki nematerialaus kultūros paveldo), maistą, įvykius, kultūros renginius, vaizduojamąjį ir scenos menus, kitus kūrybinių, kultūrinių pokyčių procesus. Dėl istorinių, gamtinių, geografinių ir kultūrinių ypatumų Lietuva turi palankias sąlygas turizmo plėtrai kuriant regioninius, nacionalinius ir tarptautinius kultūros kelius bei prisijungiant prie Europos Tarybos kultūros kelių tinklo.

„Tikiu, kad kultūros keliai didins mūsų šalies atpažįstamumą ir žinomumą, prisidės prie turizmo plėtros ir regionų tapatumo vystymo, taip pat Lietuvos istorijos, materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo, kaip neatsiejamo bendro Europos kultūros paveldo ir istorijos elemento, identifikavimo, apsaugos ir sklaidos“, – teigia kultūros ministras M. Kvietkauskas.

„Kultūros keliai kuria kultūrinę, edukacinę, socialinę, ekonominę vertes, skatina naujų verslų kūrimąsi šalia kultūros kelio, viešųjų įstaigų ir privataus verslo bendradarbiavimą, užtikrina tvaraus turizmo vystymą. Sukurtus kultūros kelius galės viešinti VšĮ „Keliauk Lietuvoje“, taip pat turizmo informacijos centrai, pristatydami Lietuvą kaip kultūrinio turizmo šalį. Ypač laukiama aktyvaus Lietuvos savivaldybių įsitraukimo į kultūros kelių kūrimo ir vystymo procesą“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras V. Sinkevičius.

Kultūros ministerijos siūlymu Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos koordinuos visų Lietuvoje veikiančių kultūros kelių operatorių veiklą, organizuos kultūros kelių lygmens nustatymo ir sertifikavimo procesą, atliks konsultacinius renginius, kultūros kelių projektų raidos stebėseną.

Šių metų rugsėjo pradžioje Kaune planuojamas tarptautinis renginių ciklas, skirtas aktualizuoti kultūros kelius, jų finansavimo galimybes ir teikiamą socialinę-ekonominę naudą šalyje iš Norvegijos–Lietuvos dvišalio bendradarbiavimo fondo.

Kultūros kelių vystymo Lietuvoje koncepcija parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, susijusias su Lietuvos kultūros paslaugų ir infrastruktūros įveiklinimo veiksmų europiniams, nacionaliniams, regioniniams kultūros keliams sukurti parengimu ir įgyvendinimu.                    

Šių metų gegužės pabaigoje startavo pirmasis nacionalinis kultūros kelias Lietuvoje, aktualizuojantis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos vietas.

Pranešimą paskelbė: Agnė Grinevičiūtė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Parašykite komentarą