Studijos

KTU siūlo studijas, kurios tau tinka: prasideda pagrindinis priėmimo etapas į doktorantūrą

Norintieji studijuoti doktorantūroje Kauno technologijos universitete (KTU) – jau gali teikti prašymus. Birželio 6 d. prasidėjo pagrindinis priėmimo į doktorantūros studijas etapas. Susidomėjusieji gali teikti prašymus tiek į valstybės finansuojamas, tiek į nefinansuojamas studijų vietas.

Doktorantūros studijos skirtos rengti mokslininkus (tyrėjus menininkus), gebančius savarankiškai atlikti mokslinius (meninius) tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, spręsti mokslo (meno) problemas bei galinčius dirbti akademinėje ir neakademinėje aplinkoje.

Ketinantiems studijuoti trečiojoje studijų pakopoje, KTU siūlo doktorantūros studijas technologijos, gamtos, socialinių, humanitarinių mokslų ir meno srityse, iš viso – 20-yje mokslo krypčių.

Valstybės finansuojamoje vietoje studijuojantis pirmųjų metų doktorantas gauna 19 BSI, o antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų –22 BSI dydžio stipendiją per mėnesį. Nuo 2022 m. birželio 6 d. BSI – 46 eurai.

Stojimo prašymai teikiami tik internetu, užsiregistravus KTU Priėmimo į doktorantūros studijas informacinėje sistemoje, iki birželio 20 d. 17 val.

Vien tik studijomis neapsiriboja

Doktorantūros studijų trukmė – 4 metai (nuolatine forma). Į jas kandidatuoti gali asmenys, turintys magistro arba jį atitinkantį kvalifikacinį laipsnį. Doktorantūra apima studijas, mokslinius (meninius) tyrimus, daktaro disertacijos (meno projekto) parengimą ir apgynimą. Baigusiems doktorantūros studijas ir apgynusiems daktaro disertaciją (meno projektą) suteikiamas mokslo (meno) daktaro laipsnis.

KTU doktorantūros studijos suteikia galimybę ne tik gilinti žinias tam tikroje mokslo kryptyje, rengti aukšto lygio publikacijas, vykti į mokslines stažuotes, bet ir aktyviai įsitraukti į mokslo ir inovacijų projektus, kai kuriose mokslo kryptyse įgyti dvigubą daktaro laipsnį su užsienio universitetais, gauti daktaro diplomą su Europos daktaro (Doctor Europaeus) sertifikatu, be to, tapti aukšto lygio mokslininkų komandos nariu.

Norint įgyti tarptautinės patirties galima pasinaudoti ir „Erasmus+“ programos teikiamomis galimybėmis – vykti dalinėms studijoms arba praktikai (stažuotei) į užsienio universitetus, organizacijas bei įmones.

Aktyvumas skatinamas finansinėmis priemonėmis

Doktorantūros studentams atsiveria galimybės pasinaudoti KTU Doktorantūros fondo bei Tarptautinių mokslinių renginių fondo parama doktorantūros modulio (-ių) užsienyje klausymui, dalyvavimui vasaros bei žiemos mokyklose, mokslinių tyrimų rezultatų pristatymui tarptautinėse konferencijose.

Doktorantai taip pat gali pretenduoti į papildomą universiteto ir išorinių fondų paramą už puikius studijų ir mokslinių tyrimų rezultatus, studijų ir mokslinės kūrybinės veiklos vystymui, akademiniam mobilumui užsienio mokslo ir studijų institucijose.

KTU doktorantūros studijos vykdomos devyniuose fakultetuose, aštuoniuose institutuose. Universitete kasmet apginama apie 50 daktaro disertacijų. Pastebima, kad susidomėjimas doktorantūros studijomis šiek tiek didėja, auga kandidatų iš užsienio skaičius.

Šiuo metu KTU studijuoja apie 345 doktorantai iš 29 šalių, užsienio šalių piliečiai sudaro apie 25 proc. visų doktorantų. Ši tendencija rodo, kad KTU yra žinomas tarptautinėje erdvėje, stiprus ir patikimas universitetas. Prie to prisideda ir Universiteto veikla įgyvendinant Europos universitetų tinklų projektą – ECIU universitetas.

Daugiau informacijos apie priėmimo į KTU doktorantūros studijas eigą, taisykles, datas ir terminus: https://stojantiesiems.ktu.edu/doktorantura/#priemimo-tvarka. Gidas stojantiesiems: https://bit.ly/3xl1lHB

Pranešimą paskelbė: Mantas Lapinskas, Kauno technologijos universitetas

Parašykite komentarą