Teisėsauga, kriminalai

Konstitucijos pataisa numatoma panaikinti nuolatinį apribojimą užimti pareigas po konstitucinės sankcijos pritaikymo

2022 m. sausio 18 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

 Seimas po pirmojo priėmimo pritarė Konstitucijos pataisoms (projektas Nr. XIVP-619(2), kuriomis siekiama panaikinti nuolatinį apribojimą teisę būti renkamam Seimo nariu ar užimti kitas Konstitucijoje nurodytas pareigas po konstitucinės sankcijos pritaikymo.

Svarstomomis pataisomis siekiama įgyvendinti Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) Didžiosios kolegijos 2011 m. sausio 6 d. sprendimą byloje Paksas prieš Lietuvą, kuriuo Lietuva pripažinta pažeidusi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pirmojo protokolo 3 straipsnį, garantuojantį teisę į laisvus rinkimus, dėl pareiškėjo „pasyviosios“ rinkimų teisės būti renkamam į įstatymų leidybos instituciją apribojimo nuolatinio ir negrįžtamo pobūdžio.

Pagal svarstomą pataisą, asmuo, kurį Seimas už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą arba priesaikos sulaužymą apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų ar panaikino jo Seimo nario mandatą, galėtų užimti Konstitucijoje nurodytas pareigas, kurių ėjimo pradžia yra susieta su Konstitucijoje numatytos priesaikos davimu, kai nuo Seimo sprendimo dėl pašalinimo ar mandato panaikinimo, praėjo ne mažiau kaip dešimt metų.

Už pagrindinio šalies dokumento pakeitimus balsavo 131 Seimo narys, susilaikė 1 parlamentaras. Po šio sprendimo Seimas turės atlikti antrojo priėmimo procedūrą ir balsuoti dar kartą.

Pagal Seimo statutą, Konstitucijos keitimo įstatymo projektas laikomas Seimo priimtu, jeigu kiekvieno balsavimo metu už projektą balsavo ne mažiau kaip 2/3 visų Seimo narių, t. y. 94 parlamentarai.

Pranešimą paskelbė: Rimas Rudaitis, Lietuvos Respublikos Seimas

Parašykite komentarą