Verslas

KONKURENCIJOS TARYBA SIŪLO PLĖSTI DRAUDŽIAMŲ NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ TIEKĖJŲ ATŽVILGIU SĄRAŠĄ

Konkurencijos taryba, atlikusi stebėseną dėl didžiųjų prekybos tinklų tiekėjams taikomų baudų, siūlo Ekonomikos ir inovacijų ministerijai papildyti Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą (MPĮNVDĮ) ir draudžiamų nesąžiningų veiksmų sąraše numatyti, kad prekybos įmonėms būtų draudžiama iš tiekėjų reikalauti pristatyti prekes, jeigu tiek dėl jų kiekio, tiek dėl pristatymo termino nebuvo susitarta raštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis.

Konkurencijos tarybai dar 2018–2019 m. vykdant MPĮNVDĮ stebėseną, maisto prekių ir gėrimų tiekėjai kėlė klausimą dėl galimai neproporcingų ir nepagrįstų baudų, kurias jiems skiria prekybos tinklai už sutarčių pažeidimus, nepriklausančius nuo tiekėjų valios. Tiekėjai nurodė gaunantys baudas, nes ne visuomet gali tinkamai įvykdyti prekybos tinklų vienašališkai pateikiamus užsakymus. Siekdama identifikuoti šios problemos mastą ir priežastis, išanalizuoti teisinę aplinką ir teisinio reguliavimo pakankamumą, Konkurencijos taryba 2020–2021 m. atliko didelės apimties detalią stebėseną ir apklausė rinkos dalyvius.

Konkurencijos tarybos ekspertai, išanalizavę iš 5 prekybos tinklų ir 261 tiekėjo gautą informaciją, nustatė, kad paprastai sutartyse tiekėjams numatyta pareiga pristatyti prekybos tinklo užsakytas prekes, bet jų kiekis nėra derinamas su tiekėjais. Pastarieji tikslų prekių kiekį sužino tik gavę užsakymą, kuris atsiunčiamas likus kelioms dienoms ar net tą pačią dieną iki jo įvykdymo, o tokių terminų neretai tiekėjams nepakanka prekėms pristatyti. Tokia tvarka, kuri yra prekybos tinklų ir tiekėjų interesų disbalanso padarinys, lemia, jog prekybos tinklas gali skirti tiekėjams sutartyje numatytą baudą (ši gali siekti iki 100 proc. nepristatytų užsakytų prekių sumos) už viso ar dalies prekių kiekio nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, tokiu būdu perkeldamas dalį savo veiklos rizikos tiekėjams. Iš apklaustų tiekėjų 66 proc. nurodė turėję mokėti prekybininkams baudas.

Preliminarios stebėsenos išvados, kuriose numatyta siūlyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai parengti MPĮNVDĮ pataisas ir numatyti draudimą prekybos įmonėms reikalauti pristatyti prekes, jeigu dėl jų kiekio ir pristatymo termino su tiekėjais nebuvo susitarta raštu, buvo teiktos viešai konsultacijai. Gavusi Lietuvos prekybos įmonių asociacijos pastabas ir pasiūlymus, Konkurencijos taryba į dalį jų atsižvelgė ir galutinėse išvadose numatė, kad prekybos tinklai su tiekėjais susitarimą dėl užsakomo prekių kiekio ir užsakymo įvykdymo termino gali sudaryti įvairiomis formomis: raštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis.

Konkurencijos taryba mano, kad jei šalys susitartų tiek dėl tikslaus prekių kiekio, tiek dėl užsakymų įvykdymo termino, nepagrįstų baudų klausimas būtų išspręstas ir interesų pusiausvyra tarp tiekėjų ir prekybos tinklų būtų užtikrinta. Tokiu atveju tiekėjai, įvertinę savo gamybos pajėgumus, galėtų pristatyti sutartą prekių kiekį per abiejų šalių sutartą terminą.

Konkurencijos tarybai atliekant tyrimą dėl tokio MPĮNVDĮ pažeidimo, prekybos įmonei tektų pareiga įrodyti, kad susitarimas su tiekėju yra sudarytas ir atitinka nustatytus reikalavimus.

Kadangi šiuo metu Seime svarstomas MPĮNVDĮ projektas, kuriuo siekiama perkelti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje nuostatas ir papildyti įstatymą naujais draudžiamais nesąžiningos prekybos praktikos veiksmais, Konkurencijos taryba apie savo išvadas bei siūlymus informavo ir Seimo Kaimo reikalų komitetą, kuris yra pagrindinis komitetas svarstant minėtą projektą. Siekiant išvengti dažno to pačio teisės akto keitimo, Konkurencijos taryba mano, kad Seimas turėtų įvertinti siūlomą draudimą ir atlikti kompleksinį reguliavimo pakeitimą.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Parašykite komentarą