Verslas

KONKURENCIJOS TARYBA NETIRS ĮMONĖS LIETUVOS ORO UOSTAI VEIKSMŲ

Konkurencijos taryba netirs, ar Valstybės įmonės Lietuvos oro uostai (LOU) veiksmai neprieštarauja Konkurencijos įstatymo reikalavimams, kurie draudžia ūkio subjektams piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi.

Institucija išnagrinėjo 2020 m. liepos mėn. gautą keturių fizinių asmenų pareiškimą, kuriame teigiama, kad LOU užima dominuojančią padėtį Vilniaus oro uosto valdymo ir organizavimo paslaugų rinkoje ir piktnaudžiauja šia padėtimi neišduodama prisijungimo sąlygų, leidžiančių pareiškėjų valdomus žemės sklypus prijungti prie LOU patikėjimo teise valdomos F. Vaitkaus gatvės. Pastarajai neišdavus leidimo, pareiškėjai negalėjo įrengti lengvųjų automobilių ilgalaikio stovėjimo aikštelėms skirtų įvažiavimų ir išvažiavimų ar užsiimti kita veikla, reikalaujančia prisijungimo prie LOU valdomos gatvės.

Po daugybės pareiškėjų prašymų išduoti prisijungimo sąlygas, ekspertinių išvadų ir raštų institucijoms, LOU nurodė, kad sutiktų išduoti prisijungimo sąlygas pasirašius infrastruktūros įrengimo sutartis, t. y. atlikus kelio rekonstrukcijos darbus. 2021 m. vasario mėn. pareiškėjai informavo Konkurencijos tarybą apie pasirašytą susitarimą su LOU, kuriame nurodyta, kad sklypuose, kuriuos planuojama prijungti prie LOU valdomos gatvės, bus vykdoma išskirtinai tik lengvųjų automobilių ilgalaikių stovėjimo aikštelių nuomos veikla.

Atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjai ir LOU sudarė susitarimą dėl prisijungimo prie sklypų sąlygų išdavimo, kuris leidžia pareiškėjams vykdyti planuojamą veiklą, taip pat į tyrimui reikalingą atlikti laiką, būtinus ir turimus Konkurencijos tarybos žmogiškuosius ir finansinius išteklius, institucija nusprendė nepradėti tyrimo dėl LOU veiksmų.

Nutarimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Parašykite komentarą