Verslas

Konferencijoje Seime diskutuota viešųjų pirkimų klausimais

Aukščiausioji audito institucija ir Seimo Audito komitetas šiandien LR Seime surengė konferenciją ,,Viešieji pirkimai. Gerosios ES patirtys ir jų taikymas Lietuvoje“.

Konferencijos dalyvius pasveikino valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys ir Seimo Audito komiteto pirmininkė Ingrida Šimonytė, Valstybės kontrolės atlikto audito „Viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimas“ rezultatus pristatė Ekonomikos audito departamento direktorius Julius Lukošius.

„Siekdami efektyvių viešųjų pirkimų, turime ne didinti formalių procedūrų skaičių, o stiprinti perkančiųjų organizacijų vidaus kontrolės procedūras, kurios leistų pirkimus atlikti efektyviai.  Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, jog griežtas reglamentavimas ir kuriamos pirkimo procedūros yra orientuotos į pirkimo proceso vykdymą, o ne į rezultatą“, – savo pranešime pabrėžė Julius Lukošius.

Pranešimus konferencijoje taip pat skaitė Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė Diana Vilytė, Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato G3 skyriaus „Viešųjų pirkimų teisės aktai ir vykdymas“ vadovas Alvydas Stančikas, ūkio viceministras Gediminas Miškinis,  Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus.

Konferencijos metu taip pat buvo akcentuota viešųjų pirkimų centralizavimo svarba, kuri leistų didinti administravimo efektyvumą, specializuoti ir profesionalizuoti viešųjų pirkimų specialistus, sutelkti ekspertines žinias ir taip sumažinti klaidų ir pažeidimų skaičių.

Valstybės kontrolė pastebi, kad Lietuva, turėdama teisę supaprastintiems viešiesiems pirkimams nustatyti specialiąsias procedūras, kurios palengvintų šių pirkimų procesą, pasirinko visų pirkimų detalų teisinį reglamentavimą. Auditorių duomenimis, 2016 m. įvykdyta 810 tūkst. pirkimų, iš jų mažos vertės pirkimai sudaro 99 proc. (arba 801 tūkst. pirkimų), o  supaprastinti ir tarptautiniai  – 1 proc. (arba 9 tūkst. pirkimų).

Komentarams: Julius Lukošius, Ekonomikos audito departamento direktorius, tel. 266 6760, el. p. julius.lukosius@vkontrole.lt

Pranešimą paskelbė: Zita Bislienė, Valstybės kontrolė

Parašykite komentarą