Įvairenybės

Kokiais atvejais šilumos tiekėjas gali perskaičiuoti bute suvartotą šilumos kiekį?

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ginčą dėl bute suvartoto šilumos kiekio perskaičiavimo ir susidariusios nepriemokos, pasisakė, kad šilumos tiekėjas perskaičiavimą atliko pagrįstai, o vartotojas turi apmokėti už faktiškai suvartotą šilumos kiekį.

Daugiabučiame name, kuriame yra vartotojo butas, šiluma paskirstoma pagal butuose esančių daliklių rodmenimis. Kadangi laikotarpiu nuo 2017 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d. šilumos tiekėjui nebuvo perduodami daliklių rodmenys (namo administratorius yra sudaręs duomenų teikimo sutartį su privačia bendrove), šiluma buvo paskirstoma taikant kitą šilumos paskirstymo metodą, t. y. pagal butų plotą.

2018 m. rugpjūčio mėn. namo administratorius ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ kreipėsi į duomenis įsipareigojusią teikti bendrovę. Pastarajai pateikus daliklių rodmenis už 2017 m. gruodžio–2018 m. balandžio mėn., namo administratoriaus prašymu šilumos tiekėjas atliko minėtu laikotarpiu gyventojų butuose suvartoto šilumos kiekio perskaičiavimą pagal faktinius daliklių rodmenis.

Galiojantys teisės aktai numato, kad gyventojai turi apmokėti už faktiškai jų butuose suvartotą šilumos kiekį. Minėtu atveju šilumos tiekėjas nustatė, kad faktiškai gyventojo bute pagal daliklių rodmenis šilumos buvo suvartota daugiau, nei priskirta pagal plotą, todėl susidarė nepriemoka.  

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Parašykite komentarą