Verslas

Kodėl Lietuvos mokykloms reikia duomenimis grįstos vadybos?

Žydrė Jankevičienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Švietimo vadybos magistrantūros alumnė

Dr. Irina Liubertė, ISM universiteto docentė

Duomenys šiuolaikiniame pasaulyje tapo itin svarbūs visuose ekonomikos sektoriuose, tarp jų ir švietimo įstaigų valdyme. 2006 m. britų matematikas Clive Humbay paskelbė tezę: „Duomenys yra naujoji nafta!“, pabrėždamas duomenų vertę šių dienų pasaulyje. Pasak mokslininkų, šiuolaikinėje ekonomikoje, vyriausybėje ir moksliniuose tyrimuose vis svarbesnis vaidmuo tenka didžiulių duomenų kiekių taikymui ir panaudojimu. Tuo metu su duomenimis susijusios darbo vietos tapo atskira profesine kategorija.

Šių dienų pasaulis neįsivaizduojamas be duomenų, o bet kurios srities vadyba tampa priklausoma nuo vadovo sugebėjimo panaudoti duomenis organizacijos plėtrai ir vertei didinti. Atsižvelgdama į tai,  ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Švietimo lyderystės programos magistrantė Žydrė Jankevičienė parengė magistro baigiamąjį darbą tema „Duomenimis grįsta mokyklos vadyba: kuriama vertė ir taikymo trikdžiai“. Šiame darbe tyrėja ieškojo atsakymų į probleminius klausimus – kaip duomenimis grįsta vadyba taikoma mokyklos vadovų darbe ir kokią vertę ši strategija kuria ir kokie išryškėja jos taikymo trikdžiai?

Darbo autorė atliko interviu su dešimčia Vilniaus mokyklų direktorių. Apibendrinus tyrimo duomenis paaiškėjo, kad duomenimis grįsta vadyba dar tik žengia pirmuosius žingsnius Lietuvos mokyklose. Mokyklų vadovai duomenis supranta kaip pagrindą geresniems sprendimams daryti. Tačiau literatūroje įtvirtintas požiūris į šią strategiją, kaip organizacijos veiklos efektyvinimo, vertės didinimo ir plėtros priemonę, tarp mokyklos vadovų dar nėra įsigalėjęs.

Mokyklų vadovai mokyklos vertę dažniausiai apibrėžia pagal aukštus mokinių pasiekimus. Čia dažniausiai naudojami su mokinių pasiekimais susiję duomenys. Duomenimis grįstos vadybos taikymo trikdžiais vadovai įvardijo duomenų kokybę ir duomenų analitikos lygį. Kartu buvo minima laiko stoka, didelis užimtumas, duomenų dubliavimasis ir struktūravimo trūkumai, trukdantys planingai ir sistemingai taikyti duomenis mokyklos vadyboje. Be to, atskleista, kad informacinių technologijų mokyklose kokybė yra nepakankama duomenimis grįstai vadybai taikyti, nėra diegiamos sprendimų paramos sistemos.

Vis dėlto, duomenimis grįstos vadybos perspektyvos švietime palankios. Vienas iš tyrime dalyvavusių vadovų teigė: „Vienareikšmiškai duomenimis grįsta vadyba duoda didžiulę pridėtinę vertę. Mes savo strateginį planą rengiame labai detaliai išanalizavę savo galimybes ir konkurencinį pranašumą prieš kitas mokyklas. Jeigu būtume šito nepadarę, tokių rezultatų, kokius šiandien turime, neturėtume“. Tam tereikia didesnio švietimo politikų dėmesio ir palaikymo.

Pranešimą paskelbė: Asta Monkevičienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Kodėl Lietuvos mokykloms reikia duomenimis grįstos vadybos?


Kodėl Lietuvos mokykloms reikia duomenimis grįstos vadybos?

Parašykite komentarą