Verslas

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBEI NELEISTA UŽSIIMTI NAUJA ŪKINE VEIKLA

Konkurencijos taryba neleido Klaipėdos rajono savivaldybei (Savivaldybė) patikėti pakelių šienavimo paslaugos teikimo jai priklausančiai viešajai įstaigai „Gargždų švara“ paaiškėjus, kad rinkoje veikia daugiau paslaugą vykdyti galinčių ūkio subjektų.

Išnagrinėjus prašymą leisti pavesti vykdyti naują ūkinę veiklą įmonei „Gargždų švara“, paaiškėjo, kad pakelių šienavimo paslaugą gali teikti ne tik Savivaldybei priklausanti įmonė. Savivaldybės organizuotos elektroninės užklausos, kurią ji išsiuntė šešioms pasirinktoms įmonėms, rezultatai parodė, kad yra bent trys įmonės, be nurodytos viešosios įstaigos, visa apimtimi galinčios teikti pakelių šienavimo paslaugą Savivaldybės teritorijoje. Be to, užklausa nebuvo vykdoma pagal Savivaldybės iš anksto parengtą ir viešai paskelbtą tvarką, ji taip pat neatitiko viešumo ir skaidrumo principų. Apie šią užklausą žinojo tik tos įmonės, kurioms buvo išsiųsti elektroniniai laiškai, joje nebuvo nurodyti ir objektyvūs kriterijai, pagal kuriuos Savivaldybė vertins gautus komercinius pasiūlymus. Nustačiusi šias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad Savivaldybė negali pavesti pakelių šienavimo paslaugos teikimo viešajai įmonei „Gargždų švara“.

 „Gargždų švara“ yra Savivaldybės viešoji įstaiga, kurios pagrindinės veiklos rūšys – vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą administravimas, atliekų tvarkymo sistemos kūrimas, diegimas, tobulinimas ir kontrolė, atliekų tvarkymo sistemos ilgalaikių ir trumpalaikių planų rengimas ir įgyvendinimas, visuomenės informavimas atliekų tvarkymo klausimais.

Konkurencijos taryba primena, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. savivaldybės gali steigti įmonę ar patikėti naują ūkinę veiklą jau veikiančioms savo bendrovėms tik gavusios Konkurencijos tarybos leidimą. Leidimas ūkinei veiklai vykdyti yra išduodamas tik tuo atveju, jeigu paskelbus konkurencingą procedūrą paaiškėja, kad kiti rinkoje veikiantys ar potencialiai galintys veikti ūkio subjektai, atsižvelgdami į savo komercinius interesus, nevykdytų savivaldybės bendruomenės interesams patenkinti būtinos veiklos arba vykdytų ne visa apimtimi.

Konkurencijos taryba turi teisę tokio sutikimo neduoti, jeigu savivaldybė iki prašymo pateikimo neįvykdė konkurencingos procedūros arba jeigu įvykdytos konkurencingos procedūros rezultatai rodo, kad rinkoje veikiantys ar potencialiai galintys veikti ūkio subjektai gali užtikrinti tinkamos veiklos vykdymą.

Pranešimą paskelbė: Ieva Račickaitė, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Parašykite komentarą