Teisėsauga, kriminalai

Keisti Policijos departamento požiūrį – privalome visi.

Vilniaus apygardos Administracinis Teismas 2020-01-23 priėmė nutartį, kuria patvirtino Taikos sutartį, kurioje Lietuvos Respublikos Policijos Departamentas  (toliau PD)  nuo šios taikos sutarties patvirtinimo dienos 2020 metais 3 ( tris) mėnesius įsipareigojo papildomai  vykdyti ir raštu pavesti vykdyti pavaldžioms policijos įstaigoms 2018 m. lapkričio 5 d. pasirašytos Nacionalinės Kolektyvinės Sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų, esančių administracinės bylos Nr.1-4863-595/2019 proceso nariams, t.y. Atsakovas įsipareigojo nurodytu laikotarpiu sudaryti galimybę policijos pareigūnams, minėtų profesinių sąjungų nariams, tarnaujantiems policijos departamente ir kitose policijos įstaigose pasinaudoti papildoma  apmokama kasmetinių atostogų  diena už 2019 m. Policijos departamente ir kitose policijos įstaigose nustatyta tvarka.  Tokia Teismo suformuota praktika reikėtų vadovautis ir pasirašius kitas tapačias  Nacionalines sutartis.

 Oficialiai, Teismo nutartimi ištaisyta tik viena iš daugelio buvusio, užsispyrėlio vadovo klaidų.

Kitas, to paties asmens ,,palikimas“, kurį teks ištaisyti – kaprizas kontroliuoti  profsąjungos narių veiklą, planus, programas per PD iniciatyva sukurtą profsąjungos nario mokesčio elektroninę savitarnos sistemą. Prisidengiant kompiuterizacija, šiuolaikiškumu, progresu ir visomis išmaniosiomis technologijomis buvusi, buvusio komisaro komanda ir dabar aklai tvirtina, kad jie nors ir akivaizdžiai pažeidžia profesinių sąjungų įstatymo nepriklausomumo straipsnius,  pareigūnai- profsąjungos nariai dėl nario mokesčio atskaitymo privalo naudotis Jų pačių sukurta savitarnos elektronine sistema. Lietuvos profesinė sąjunga ,,Sandrauga“ ( LPS ,,Sandrauga“) pakartotinai argumentavo, kad toks absurdas, galioja tik  Lietuvos policijoje.  Policijos Departamento administracijos aiškinimas, neva tai daroma dėl pačių pareigūnų gerovės, nelaiko jokios kritikos. Manome, kad pasilikti praeities klaidoje negalime ir kad tai ištaisyti nebūtina vėl kreiptis į Teismą.

Į profesinę sąjungą įstojama ir iš jos išstojama profesinės sąjungos įstatuose ( statute) nustatyta tvarka. Profesinės sąjungos yra nepriklausomos nuo darbdavio, jo įgalioto atstovo. Darbdaviui draudžiama įvairiausiomis formomis organizuoti priemones, kontroliuoti profsąjungų veiklą, sąlygoti arba siūlyti išlaikyti darbo vietą, reikalaujant, kad darbuotojas nestotų į profesinę sąjungą ar išstotų iš jos. Tokia veikla – baudžiamasis nusižengimas.

  Tačiau su buvusio komisaro palikimu, kai kuriems  pavaldiniams akivaizdžiai sunku persiorientuoti, pakeisti požiūri į  dabartines profesines sąjungas, kurios tikrai nepavaldžios Policijos departamentui.  Kelias keisti kitus vien tik per Teismus  ir taip įtikinti Policijos vadovus – ne tas , kurio siekia  LPS ,,Sandrauga“.

Bendra švietėjiška veikla, socialinis dialogas, konsultacijos, derybos, kolektyvinės sutartys ne tik šakos, bet ir įstaigos lygmeniu galėtų būti reali  kryptis padedanti nusikratyti praeities asmenų anachronizmo.

                                       

Pranešimą paskelbė: Kęstutis Juknis, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“

Parašykite komentarą