Verslas

Keičiasi Valstybinės darbo inspekcijos paslaugų teikimas

Nuo lapkričio 3 d. keičiasi Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) atliekamų patikrinimų, darbo ginčų nagrinėjimo, konsultavimo tvarka, siekiant tinkamai organizuoti inspekcijos veiklą dėl kai kuriose savivaldybėse paskelbto karantino, kartu apsaugant inspekcijos darbuotojus nuo užsikrėtimo COVID-19 liga.

VDI lankytojų, įmonių, darbuotojų, darbdavių, kitų interesantų priėmimas ir konsultavimas jiems aktualiais klausimais, taip pat įvairių skundų, pranešimų, prašymų, dokumentų priėmimas bus vykdomas tik nuotoliniu būdu.

Darbo ginčų komisijos (DGK) posėdžius ir ginčų nagrinėjimą taip pat organizuos nuotoliniu būdu, su darbo ginčų komisijos nariais bendraujant bei sprendimus priimant elektroninių komunikacijos priemonių pagalba. Esant būtinybei posėdžio metu apklausti ginčo šalis, jų atstovus, kitus proceso dalyvius, bus naudojamasi  elektroninėmis komunikacijos priemonėmis. Jei dėl svarių objektyvių priežasčių nėra galimybių išnagrinėti bylą nuotoliniu būdu, bylos nagrinėjimas vyks užtikrinant visas nustatytas būtinas apsaugos nuo koronaviruso infekcijos sąlygas bei priemones.

Skundų ir pranešimų dėl darbo teisės bei darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimų tyrimai bus vykdomi nuotoliniu būdu neišvykstant į ūkio subjektą, vengiant tiesioginio kontakto ir užtikrinant asmens duomenų apsaugą dokumentų teikiant tyrimui atlikti būtinus dokumentus. Tačiau tais atvejais, kai bus gauti skundai, pranešimai ar informacija dėl galimų nelegalaus darbo apraiškų, dėl tiesioginio pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai ar nelaimingo atsitikimo darbe, ūmaus apsinuodijimo ar susirgimo ūmia profesine liga grėsmės, taip pat apie įvykį darbe, dėl kurio darbuotojas patyrė žalą sveikatai ar žuvo, patikrinimai ir tyrimai bus atliekami išvykstant į patikros vietą.

Organizuojant patikras žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, žinių tikrinimo testo sprendimo laikas trumpinimas iki 60 minučių, mažinamas žinių tikrinime dalyvaujančių asmenų skaičius atitinkamai pagal galimybes atskiruose miestuose, užtikrinant visas nustatytas būtinas apsaugos nuo koronaviruso infekcijos sąlygas bei priemones.

Konsultuotis darbo teisės klausimais galima konsultacijų telefonu 8 5 2139772 arba internetu, parašius asmeninę žinutę VDI Facebook paskyroje. Prašymus, skundus, pranešimus galima pateikti elektroniniu paštu info@vdi.lt užpildžius reikiamą formą, neatvykstant į VDI skyrius. VDI ir DGK teikiamų prašymo formų pavyzdžius galima rasti www,vdi.lt, taip pat http://tiny.lt/47t4gf ir http://tiny.lt/z3ynxfn.

Pranešimą paskelbė: Audronė Guigaitė, Valstybinė darbo inspekcija

Parašykite komentarą