Įvairenybės

Keičiamas Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašas

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) pakartotinei viešajai konsultacijai teikia Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašą – siūlomi pakeitimai leis didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.

Siūlomi esminiai pakeitimai:

  • Aiškiau reglamentuota skaičiavimuose naudojama šilumos gamybos įrenginių galia: nurodytiems lyginamiesiems rodikliams skaičiuoti bus naudojama ūkio subjekto šilumos gamybos įrenginių (katilinių) vidutinė valandos galia, kuri turi būti ne didesnė kaip per paskutinius 3 metus užfiksuotos maksimalios šilumos perdavimo tinklo šilumos vidutinės valandos galios ir rezervinę galią užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių (katilinių) galios suma.
  • Numatytas šilumos tiekimo veiklos vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio rodiklis.
  • Reglamentuotas lyginamųjų rodiklių skaičiavimas tais atvejais, kai atitinkamai grupei ar pogrupiui priskiriamas vienas ūkio subjektas arba apskaičiuotas grupės ar pogrupio atitinkamas rodiklis skiriasi nuo gretimų grupių ar grupės gretimų pogrupių rodiklių daugiau nei 30 proc.
  • Lyginamieji elektros energijos sąnaudų rodikliai bus vertinami atsižvelgiant į suminį atitinkamos grupės ir (ar) pogrupio elektros energijos sąnaudų lyginamąjį rodiklį.
  • VKEKK, atlikusi ūkio subjektų teikiamų duomenų analizę, lyginamuosius rodiklius nustatys ir viešai paskelbs ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d.

Pakeitimai bus taikomi skaičiuojant 2017-ųjų ir vėlesnių metų lyginamuosius rodiklius.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir VKEKK interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus projektui teikti iki 2018 m. liepos 16 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (213 5270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Parašykite komentarą