Politika ir teisė

KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJUS JAU ŠIAIS METAIS BUS TVARKOMAS IŠ ESMĖS

Per metus Kėdainių krašto muziejuje apsilanko vidutiniškai 7 000 lankytojų, padalinyje Daugiakultūriame centre – būna ir iki 10 000 per metus. Muziejuje ir padaliniuose kasmet vyksta apie 130 renginių, daugiau nei 900 edukacinių užsiėmimų, apie 800 ekskursijų. „Dabartinė muziejaus ir Daugiakultūrio pastatų būklė yra prasta, pasenusios ir nusibodusios ekspozicijos. Tačiau naujai suremontuoti pastatai, naujos ekspozicijos neabejotinai dar labiau trauks lankytojus ir jų skaičius dar labiau didės“, − sako muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis.

Kultūros paveldo objektų atnaujinimui − sėkmingi investicijų projektai

Dėl Kėdainių krašto muziejaus pastato sutvarkymo ir modernizavimo savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus dar pernai birželį ES investicijų fondui parengtas ir  teiktas projektas prieš kelias dienas buvo įvertintas teigiamai ir, pasirašius finansavimo sutartį, bus pradėti darbai. Dėl muziejaus padalinio Daugiakultūrio centro modernizavimo paraiška gauti ES finansavimą pateikta visai neseniai, o jos įvertinimo galutiniai rezultatai bus žinomi kovo mėnesį. Džiugu, kad šie svarbūs kultūros objektai pagaliau bus suremontuoti iš pagrindų.

Pernai birželio mėnesį Kėdainių rajono savivaldybės taryba sprendimu pritarė projekto „Kėdainių krašto muziejaus aktualizavimas, padidinant kultūros paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą“ paraiškos gauti finansavimą teikimui ir nusprendė iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto projektui skirti 20 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Minėto projekto vertė beveik 467 tūkst. Eur, iš kurių 20 proc. savivaldybės biudžeto lėšos ir 80 proc. ES struktūrinių fondų lėšos.

Projektas jau įvertintas ir sutartis su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra bus pasirašyta sausio antroje pusėje. Tada savivaldybės administracija turės atlikti viešuosius pirkimus, sudaryti rangos darbų, statybos darbų techninės priežiūros ir kt. sutartis ir darbai prasidės. Pastato tvarkymo darbai bus vykdomi dvejus metus. Bus atliekami šie darbai: rūsio ir fasado mūrinių sienų, cokolio remontas, vidaus patalpų remontas, esamo pirmo, antro aukštų ir rūsio remontas, pritaikant žmonėms su negalia, įrengiant keltuvą neįgaliesiems.

Kėdainių krašto muziejaus pastatas yra kultūros paveldo objektas. Jo būklė yra prasta ir neužtikrina saugumo. Pastatas nėra pritaikytas lankytis specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. Įgyvendinant projektą siekiama didinti viešųjų paslaugų prieinamumą visiems lankytojams bei modernizuoti kultūros paveldo objektą. Problemai spręsti ir buvo parengtas investicijų projektas, kurio tikslas – Kėdainių krašto muziejaus išsaugojimas ir atskleidimas, siekiant pritaikyti kultūrinėms ir kitoms reikmėms, užtikrinant jo prieinamumą visuomenei ir lankytojams.

2018 metų gruodžio mėnesį Kėdainių rajono savivaldybės taryba sprendimu pritarė projekto „Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro modernizavimas“ dalinio finansavimo“ paraiškos gauti finansavimą teikimui ir nusprendė iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto projektui skirti ne mažiau kaip 20 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Projekto vertė – beveik 626 tūkst. Eur, iš kurių 20 proc. savivaldybės biudžeto lėšos ir 80 proc. ES struktūrinių fondų lėšos.

Šio projekto tikslas − užtikrinti kompleksinių, paklausių ir prieinamų aukštos kokybės kultūrinių paslaugų teikimą Kėdainiuose, formuojant šiuolaikinę kultūrinę infrastruktūrą. Kaip bus galutinai įvertintas šis projektas, bus aišku šių metų kovo mėnesį.

Krašto muziejaus ir Daugiakultūrio centro vadovai – džiaugiasi būsimu atnaujinimu

Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis pasakojo, kad viso muziejaus pastato restauravimo darbai buvo daryti 2000-aisiais, kai muziejus buvo perkeltas į šias patalpas, o ekspozicija įrengta per rekordinį 3 mėn. laikotarpį ir muziejus atidarytas 2000 m. rugsėjo mėn. „Lėšos nebuvo didelės, tad tada ir buvo įrengta viskas greitai, paprastai, o dabar jau viskas atgyveno“, − sakė Rimantas. 2013−2014 m. buvo pakeistas muziejaus stogas ir dalyje palėpių įrengtos fondų saugyklos. Daugiakultūris centras po restauravimo duris atvėrė 2002 m. ir nuo to laiko nebuvo remontuotas, tik papildyta ekspozicija apie Kėdainių žydų bendruomenę ir holokaustą.

Būtina tvarkyti pastatų išorę ir vidų, atlikti pamatų ir sienų hidroizoliaciją, keisti langus ir duris, tvarkyti komunikacijos ir šildymo sistemas. Atlikus šiuos darbus, reikia įrengti modernias ekspozicijas muziejuje ir Daugiakultūriame centre. Be to, Daugiakultūrį centrą reiktų dar labiau pritaikyti koncertų, konferencijų, seminarų rengimui, filmų demonstravimui“, − kalbėjo R. Žirgulis.

Daugiakultūrio centro vadovė Audronė Pečiulytė sako, kad dauguma kėdainiečių, užėję į centrą mato nuo patalpų sienų nubyrėjusį tinką, į akis labai krinta lubų defektai (kad būtų galima dirbti, ir nenukristų tinkas ant žiūrovų, yra užtemptas tentas po lubomis), bet yra ir dar rimtesnių bėdų: „Nebuvo padaryta pamatų hidroizoliacija, tad ir byra tinkas dabar. Salės langai yra visiškai kiauri − per juos veržiasi ne tik vėjas, bet ir šaltis. Pas mus vyksta daug reikšmingų ir aukšto lygio koncertų, kitų renginių, o salė žiemą yra šalta tiek atlikėjams, tiek ir žiūrovams. O vasarą neveikia vėdinimo sistema, tad per renginius būna labai tvanku ir karšta. Pastato išorėje taip pat byra, skilinėja tinkas. Per 16 darbo metų jokio remonto nebuvo, tik kosmetiškai padažyta.“

Taip pat Audronė sakė, kad Daugiakultūriame centre būtina modernizuoti parodų kabinimo įrangą, norima stacionaraus ekrano ir projektoriaus įrengimo, kad nereiktų visą laiką nešioti įrangos, ją prijunginėti, juk laidų gausybė ne tik negražiai ir nemoderniai atrodo, bet yra ir nepatogu, ir nesaugu.

Anot R. Žirgulio, tokių didelių investicijų vienu metu Kėdainių krašto muziejus ir jo padaliniai dar nėra sulaukę, todėl šis didžiulis projektas labai džiugina muziejininkus. „Bene pirmą kartą sutapo savivaldybės vadovybės rimtas požiūris į muziejaus modernizavimo būtinybę ir kartu sėkmė pritraukiant šiam tikslui ES investicijas“, − džiaugiasi muziejaus direktorius.

Sutvarkyti pastatai, naujos ekspozicijos – pritrauks dar daugiau kėdainiečių ir miesto svečių

Kaip pasakojo R. Žirgulis, per metus Kėdainių krašto muziejuje apsilanko vidutiniškai 7 000 lankytojų, Daugiakultūriame centre – būna ir iki 10 000 per metus. Muziejuje ir padaliniuose kasmet vyksta apie 130 renginių, 914 edukacinių užsiėmimų, 796 ekskursijos. „Dabartinė muziejaus ir Daugiakultūrio pastatų būklė yra prasta, pasenusios ir nusibodusios ekspozicijos. Tačiau naujai suremontuoti pastatai, naujos ekspozicijos neabejotinai dar labiau trauks lankytojus ir jų skaičius dar labiau didės“, − sakė muziejaus direktorius.

Greitai, vasario pradžioje, muziejuje, minint pirmųjų Lietuvos kariuomenės kautynių 100-metį ir pirmojo Nepriklausomybės kovose žuvusio Lietuvos savanorio Povilo Lukšio žūties 100-ąsias metines, bus atidaryta ekspozicija apie 1919 metų Taučiūnų mūšį − virtuali paroda „Pirmojo 1919 m. Lietuvos Nepriklausomybės kovų mūšio rekonstrukcija ir 3D vizualizacija“. Kiek vėliau kėdainiečiams bus pristatytas atkurtų XVII a. vidurio Kėdainių maketas. Prasidėjęs remontas, pasak R. Žirgulio, netrukdys naujoms ekspozicijoms, kadangi jas lengvai galima perkelti į kitas patalpas.

Daugiakultūrio centro vadovės teigimu, iš centre vidutiniškai per metus apsilankančių nuo 9 iki 10 tūkstančių lankytojų į renginius ateina 5−6 tūkstančiai. „Per metus surengiame apie 30 koncertų, 12 parodų, vyksta nuo 50 iki 60 įvairių renginių (knygų pristatytų, susitikimų, konferencijų, seminarų, popiečių ir kt.). Aktyvi edukacinė veikla: organizuojami protmūšiai ir viktorinos mokiniams, edukacinės programos, seminarai mokytojams ir muziejininkams, organizuojamos ekskursijos ir pažintiniai žygiai po Kėdainių rajoną, miestą ir kt. filmuojamos laidos ir kt. Mūsų centre apsilanko kasmet per 100 ekskursijų iš Lietuvos, Izraelio, Lenkijos, Vokietijos ir kitų šalių. Visada mūsų centrą aplanko užsienio šalių ambasadoriai: iš JAV, Izraelio, Lenkijos ambasadų. Mūsų centras reprezentuoja mūsų Kėdainių miesto daugiakultūrią praeitį ir parodo, kaip dabar yra saugojamas paveldas, kaip jis pritaikomas kultūriniams poreikiams. Mūsų centro akustika yra viena geriausių Lietuvoje, turime prieš dešimtmetį savivaldybės nupirktą fortepijoną, atvažiuoja koncertuoti žymūs Lietuvos ir pasaulio muzikantai. Šiam darbui reikalingos ir sutvarkytos, pritaikytos ir šiuolaikiškos patalpos su atitinkama įranga. Džiaugiamės, kad tiek metų laukto remonto reikalai pagaliau pajudėjo. Nors mūsų laukia didelis išbandymas, bet mes viltingai lauksime rezultatų. Juk tai atneš naudos ir malonumo ir mums, muziejininkams, ir kėdainiečiams, ir turistams, kurių kasmet į Kėdainius atvyksta vis daugiau“, − kalbėjo A. Pečiulytė.

Nuotraukose Krašto muziejaus ir Daugiakultūrio centro pastatų padėtis prieš remontą

Kėdainių rajono savivaldybės informacija, 69559

Pranešimą paskelbė: Sonata Patkauskaitė, Kėdainių rajono savivaldybė

Parašykite komentarą