Politika ir teisė

Kazlų Rūdos savivaldybės parama globojantiems vaikus – viena didžiausių Lietuvoje

Lietuva siekia tapti šalimi be vaikų globos namų. Tam valstybė skiria nemažus išteklius iš esmės keisdama visą, be globos likusių vaikų, ugdymo bei priežiūros politiką. Vaikas, dėl vienokių ar kitokių priežasčių netekęs tėvų globos, turi gyventi šeimoje arba aplinkoje maksimaliai artimoje šeimai. Toks mūsų valstybės tikslas, kurį planuojama įgyvendinti jau artimiausiu metu.

Lietuvos savivaldybės taip pat prisideda prie šio tikslo įgyvendinimo, skirdamos iš savo biudžetų paramas žmonėms, nusprendusiems globoti  vaikus. Kazlų Rūdos savivaldybė iki šiol globėjams už vieno vaiko globą šeimoje mokėjusi 136,50 euro, už du ir daugiau vaikų – po 156 eurus, nuo kitų metų, savivaldybės tarybos sprendimu,  skirs po 300 eurus už vieną globojamą vaiką ir po 351 eurus už kiekvieną vaiką, kai šeimoje globojami du ir daugiau vaikų.

Savivaldybė, vykdydama institucinės globos pertvarkos tikslus, padidindama pagalbos pinigų išmokas, siekia paskatinti šeimas ir asmenis tapti budinčiais ar socialiniais globėjais, suteikiant vaikams galimybę augti šeimoje arba šeimai artimoje aplinkoje.

Kazlų Rūdos savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Judita Simonavičienė įsitikinusi, kad norint mažinti institucinėje globoje esančių vaikų skaičių, yra tikslinga finansiškai labiau paskatinti žmones, pasiryžusius globoti vaikus.

„Juk ne tiek svarbu, kur vaikas ras šeimą ir namus. Svarbu, kad jis suras juos, o jie suras jį“, – sako J. Simonavičienė. – Panašu, kad mūsų savivaldybė, vertinant pagal savivaldybės dydį, yra viena iš tų Lietuvoje, kurios moka didžiausius pagalbos pinigus globėjams. Esu įsitikinus, kad ne pinigai lemia šeimos apsisprendimą paimti globon vaiką. Dažniausiai tai kitos: asmeninės, dvasinės, tradicinės vertybės, kuriomis vadovaujasi šeimos, atveriančios savo namų ir širdies duris be tėvų globos likusiems vaikams. Todėl savivaldybės parama tokioms šeimos ar asmenims yra padėka ir paskata už jų gerumą, suteikiant vaikui visą reikalingą pagalbą.”

Savivaldybė pagalbos pinigus už globojamą vaiką moka ne tik svetimiems asmenims, pasiryžusiems padėti vaikui užaugti šeimoje, bet ir giminystės ryšiais susijusiems asmenims: seneliams, broliams, seserims, kitiems giminaičiams. Pagalbos pinigai mokami ir kitų savivaldybių globėjams, kurie pasiima globoti vaiką iš Kazlų Rūdos savivaldybės.

Per 2020 metus globėjams savivaldybės administracija išmokėjo beveik 55 000 eurų pagalbos pinigų. Savivaldybėje veikia Globos centras, kurio specialistai teikia pagalbą esamiems globėjams ir organizuoja mokymus naujiems. Šiuo metu Kazlų Rūdoje yra 2 budintys  globotojai ir 20 asmenų ar šeimų, kurie globoja 32 vaikus. Tačiau tikimasi, kad savivaldybėje atsiras daugiau budinčių globotojų ir socialinių globėjų.

Kazlų Rūdos vaikų globos namuose šiuo metu auga 6 vaikai paimti iš savivaldybėje gyvenančių šeimų. Kitais metais šie vaikai įsikurs naujuose bendruomeniniuose vaikų globos namuose, kurie bus pritaikyti šeimai artimai aplinkai. Šiam tikslui savivaldybės administracija, tarybai pritarus, perka Kazlų Rūdos mieste namą, kurį pritaikys globojamų vaikų poreikiams. Ten galės gyventi iki 8 vaikų. 

Pranešimą paskelbė: Marius Žitkus, Kazlų Rūdos savivaldybė

Parašykite komentarą