Studijos

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras ruošia socialiai atsakingus ir verslius naujos kartos specialistus

Viena iš pagrindinių sėkmingo, ilgus metus išsilaikyti rinkoje siekiančio verslo krypčių – tvarūs, socialiai atsakingi ir etiški sprendimai. Visos šios vertybės labai svarbios ir statybų sektoriui, tad Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras siekia įgalinti jaunus žmones siekti etiškos lyderystės ir siūlo mokiniams atnaujintą socialinio verslumo programą.

Kaip parodė pastarieji metai, pokyčiai vyksta itin sparčiai, tad kyla iššūkių, kurie keičia ne tik gyvenimo būdą, bet ir verčia verslo bendruomenę ieškoti naujų sprendimų. Todėl jaunimas, pasak Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro vadovo Povilo Šeštoko, turi gebėti prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų, tapti finansiškai ir ekonomiškai raštingas, mokėti greitai adaptuotis darbo rinkoje ar kurti verslą laikydamasis etiškumo bei socialinės gerovės perspektyvų.

„Tam reikia atitinkamų asmeninių savybių: kritinio mąstymo, asmeninės iniciatyvos, ryžto, ambicijų bei nebijoti prisiimti atsakomybę. Svarbu jaunimą ne tik skatinti, pažadinti jų smalsumą, bet ir suteikti drąsos bei galimybių patiems inicijuoti diskusijas su verslais, imtis daryti pokyčius ar iškelti probleminius klausimus. Tikime, kad Socialinio verslumo pasirenkamasis dalykas, įtrauktas į mokymo procesą, yra puiki galimybė keisti visuomenės požiūrį į verslą, skatinti etišką elgseną, etiškesnių verslų perspektyvą bei įgyti verslumo žinių, aktualių siekiant sėkmingesnio mokinių įsidarbinimo, norint kurti sėkmingesnį verslą ar ruošiantis sėkmingai karjerai“, – tvirtina P. Šeštokas, centrui vadovaujantis nuo šio rugsėjo. Naujasis direktorius sieks, kad mokymo centras būtų dinamiškas ir prisitaikantis prie verslo ir mokinių poreikių. 

Socialinio verslumo programą, kurią gali rinktis gimnazijos 3 ir 4 klasių mokiniai, planuojama papildyti. Mokiniai susipažins su etiško ir moralinėmis vertybėmis grindžiamo verslo samprata bei konkrečiais pavyzdžiais. Programa atnaujinama šiuo metu Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre įgyvendinamo ES Erasmus + Strateginių partnerysčių „Value and Future“ projekto pagrindu. Projektu siekiama ugdyti jaunimo verslumo, tvarumo ir vertybinę mąstyseną bei įgūdžius, pagrįstus etiškomis ir moralinėmis vertybėmis. Projektas tęsis dar dvejus metus.

Skatina ieškoti įkvepiančių etiško verslo pavyzdžių

Norint būti sėkmingu modernioje ateities rinkoje ir kurti teigiamus pokyčius pasaulyje, reikalingos ne tik profesinės žinios, bet ir vertybinis pamatas, empatija. Tad vykdant projektą mokiniai skatinami ieškoti savo verslumo ateities tikslo ir pažinti etiškus pasirinkimus, kuriuos demonstruoja atsakingos įmonės. Įvairių užsiėmimų ir pamokų metu mokytojai ir verslininkai pradėjo dialogą su mokiniais apie moralines dilemas įmonėse. Vyksta diskusijos apie draugiškus aplinkai bei etiškus sprendimus ne tik darbuotojų, bet ir klientų atžvilgiu.

Norint sėkmingai vystyti verslą ateityje, būtina išsiugdyti kritinį mąstymą. Projekte dalyvaujantys mokiniai mokosi kelti diskusinius klausimus, analizuoti ir ieškoti teigiamų pavyzdžių, suprasti, kas svarbu tvarioms, atsakingoms įmonėms, kokiomis vertybėmis vadovaujasi sutikti verslininkai ir kokių įgūdžių reikės jiems, kai norės sukurti etišką verslą ateityje. Tokie susitikimai dažnai atskleidžia vis dar egzistuojančius požiūrių į etiką, atsakomybę, tvarumą skirtumus. Tokie užsiėmimai skatina ieškoti autentiško savo karjeros kelio ir suprasti, kokio pokyčio visuomenėje jie nori siekti, kurdami ar dalyvaudami versle ateityje.

Nauji edukaciniai metodai efektyviai keičia verslumo programas

„Value and Future“ projektas siekia ne tik įkvėpti mokinius, bet ir atnešti novatoriškus pokyčius į profesinio mokymo programas. Naujas edukacinis metodas, kurį vysto projekto partneriai, apima verslumo, tvarumo ir vertybėmis grįstą mokymąsi. Projekto dalyviai ne tik dalyvauja pamokose, bet ir vyksta į jų regione veikiančias įmones, kurioms svarbios šitos vertybės, tiesiogiai bendrauja su verslininkais, kartu ieško sprendimų įvairioms moralinėms dilemoms versle. Mokiniai analizavo projekto partnerių veiklą, kalbėjosi apie plastiko taršą, tvarumą statybose, gyvūnų teises ir kitomis aktualiomis temomis. Taip pat jaunuoliams patraukli ir virtuali dalijimosi istorijomis aplinka.

Pasak Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro mokytojos ekspertės, projekto „Value and Future“ intelektinio produkto kūrimo grupės narės Agnės Morkeliūnaitės, kokybiški ir įtraukūs etiško verslumo mokymai padeda jauniems žmonėms rasti savo kelią į ekonominę ir finansinę nepriklausomybę per teisingą, vertybėmis grįstą ir etišką aplinką, skatina tvarumo bei kritinę mąstyseną ir prisideda prie pasaulinių ir Europos tvaraus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Už intelektinių produktų kūrimą bei mokymus atsakinga specialistė pabrėžia, kad pagrindinis projekto tikslas – paruošti kokybiškus ir lengvai pritaikomus intelektinius produktus bei išbandyti ir pasiūlyti įvairiausius mokymo metodus, kurie galėtų būti lengvai pritaikomi jaunimo vertybinės mąstysenos bei verslumo įgūdžių ugdymui, grindžiant etiškomis ir moralinėmis vertybėmis.

Etiškas verslumas ir lyderystė – ateities įgūdžiai šiandienos mokiniams

Per pirmuosius projekto įgyvendinimo metus įvykdyti pilotiniai mokymai, sukurta projekto strategija ir kiti intelektiniai produktai. Taip pat mokytojai, etiškų (tvarių) verslų atstovai, organizacijos, susijusios su etiškumo (tvarumo) tema, verslo asocijuotos struktūros ir mokiniai diskutavo apie naujus mokymo metodus ir kursą „Etiškas verslumas ir lyderystė“. Mokiniai bendravo su įmonės „Ūkai“, kuri prisideda prie plastiko taršos mažinimo vandenynuose ir kuria produktus iš perdirbto plastiko, atstovais; analizavo UAB „Kosma“, statybos procesuose naudojančios natūralias žaliavas (kanapes), veiklą bei socialiai atsakingos Nyderlandų įmonės „Fairphone“, gaminančios elektroniką, darbo metodus ir pasirinkimus. Dalyviai nuotoliniu būdu susitiko ir su UAB „Rubbee“, gaminančios elektrines dviračių pavaras, atstovu, o apie tvarius produktus ir inovatyvius sprendimus kalbėjosi su įmone „Solidu“. Su gyvūnų teisėmis, jų laikymo, eksportavimo sąlygomis ir kitais praktiniais ir moraliniais aspektais supažindino ne pelno siekiančios gyvūnų apsaugos organizacijos VšĮ „Tušti narvai“ aktyvistai.

„Value and Future“ projekto veiklų spektras gan platus. P. Šeštoko teigimu, mokiniams jo vadovaujamas centras gali pasiūlyti įvairių, įdomių ir naudingų užsiėmimų. Mokydamiesi socialinio verslumo, teorinių bei praktinių užsiėmimų metu mokiniai skatinami efektyviai pritaikyti turimas žinias, vystyti asmeninę lyderystę, verslumą, yra mokomi komandinio darbo ypatumų, lavinamas kritinis mąstymas. Direktorius ragina visus aktyvius ir žinių siekiančius centro mokinius prisijungti prie „Value and Future“ projekto veiklų, praplėsti socialinį ratą bei įgyti naujų ir naudingų įgūdžių, reikalingų sėkmingai karjerai planuoti.

Pranešimą paskelbė: Lida Lapkienė, MB „Redakcija plius”

Parašykite komentarą