Transportas

Kaip optimizuoti verslą pagal New Lean principus

Jei 8-ojo ir 9-ojo dešimtmečių sandūroje gamybos pramonėje LEAN daugiausia buvo taikoma taršos mažinimui, dabar LEAN vadybos principai progresuoja link „žaliojo“ požiūrio bei visų tų tiekimo grandinės procesų optimizavimo, kurie vienaip ar kitaip turi įtakos verslo lankstumui. Šiandien kalbame apie New LEAN (liet. Naujasis LEAN) požiūrį. Šis puikiai tinka ir gamybos, ir logistikos paslaugų tiekėjams.

Ką išties reiškia „naujasis“ LEAN? Jei visos tiekimo grandinės industrijos šalys siekia geresnių rezultatų mažinant taršą ir pritaikydami paslaugas bei gamyba besikeičiantiems galutinio gavėjo poreikiams, New LEAN reikštų tokią į ateitį žvelgiančią tiekimo grandinę, kurioje taršos mažinimo procesai perkelti iš bendriausio lygmens į tokį, kai visos grandinės dalys yra bandomos padaryti „švaresnės“, greitesnės ir lankstesnės modifikavimui ateityje. Kuo lanksčiau verslas operuoja, tuo efektyvesnė grąža. Yra apskaičiuota, kad šių dienų technologinė pažanga, pavyzdžiui, industriniai robotai, savaeigiai automobiliai ir visi verslo vadybos sprendimai padeda padidinti operatyvųjį produktyvumą 66 proc. Tarptautinės transporto ir logistikos įmonių grupės AsstrA-Associated Traffic AG verslo vystymosi ekspertai pabrėžia esminius New LEAN verslo sistemos elementus.

OPTIMIZACIJA YRA NEW LEAN SISTEMOS BRANDUOLYS

Vienas didžiausių New LEAN sistemos iššūkių yra visų verslo operacijų integravimas į vieną pilnai optimizuotą sistemą, kurios visos dalys, įskaitant gamybą, rinkodarą, platinimą ir transportavimą, veikia efektyviai.

„Siekiant, kad visi verslo komponentai, operuojantys tiekimo grandinėje, dirbtų „švariau“, turite užtikrinti, kad ne tik atliekų optimizavimas adekvačiai sureguliuotas jūsų vidinėje operacinėje struktūroje, bet ir visos kitos dalys veikia efektyviai – didesnio pelno tikslui. Visiška operatyvinė optimizacija padeda mažinti atliekas ir išlaidas bei didinti investicijų grąžą“ – teigia Gintaras Borkys, UAB „AsstrA-Vilnius” direktorius.

Be to, New LEAN yra ne tik apie atliekų mažinimą – tai labiausiai apie ieškojimą geriausio kelio pašalint atliekas, o tokiu atveju geriausias būdas tai padaryti yra neturėti, ką mažinti. Vikrus ir savalaikis tam tikro produkto tiekimo ir paklausos pokyčių prognozavimas suteikia galimybę planuoti gamybos apimtis tiksliau, nei paskui mažinti atliekų kiekius. Kitas būdas gamybą paversti „švaresne“ yra įgyvendinti tokias technologines naujoves, kurios leistų gamybos apimtis visiškai pritaikyti galutinio gavėjo poreikiams: robotikos bei dar vis vystomų alternatyvios gamybos metodų – pavyzdžiui, trimačio spausdinimo ir panašių mažesnio masto gamybos opcijų, galinčių ženkliai prisidėti prie „švaresnių“ kompanijos rezultatų – panaudojimas.

NEW LEAN SISTEMOS INTEGRAVIMAS Į VISĄ TIEKIMO GRANDINĘ

New LEAN požiūris lankstumo patobulinimų visoje tiekimo grandinės sistemoje. Nuo gamintojo, tiekėjo iki pardavėjo – visos grandys turi dirbti tam, kad būtų visapusiškai mažinama „tarša“. Transportavimo paslaugų tiekėjai yra ta grandis tarp kitų tiekimo grandinės dalių, nuo kurios priklauso tiekimo greitis, galutinis atlikimas bei atitiktis paklausai. New LEAN požiūryje, taikomame transporto ir logistikos industrijai, nėra nieko naujo, kol kompanijos lėtai ir neužtikrintai įveiklina modernias informacines technologijas ir robotikos sprendimus savo operatyviniame branduolyje.

„Kad būtų adekvačiai atitinkama „švarios“ industrijos reikalavimams, transportavimo paslaugų tiekėjai privalo būti pilnai technologiškai bei struktūriškai pasiruošę greitai įgyvendinti gabenimo procesus. Atidirbti maršrutai, naujausia įranga aprūpintos transporto priemonės ir galimybė pervežimų paslaugų tiekėjui būti ten, kur reikia gamintojui arba pardavėjui – tai trys pagrindiniai elementai, kurie padaro transporto verslą
„švarų“ – teigia Denisas Guralis, AsstrA vykdantysis vadovas.

Savo partneriams tiekimo grandinėje AsstrA siūlo vertės apytakos ratą, kai žalios medžiagos transportuojamos gamintojui, kur jas apdirbus pagaminamas galutinis produktas, o tuomet AsstrA šį produktą gabena pardavėjui, kur jis atitenka galutiniam pirkėjui. New LEAN besivadovaujančio vadovo tikslas yra subalansuoti tiekimo grandinės sistemą iki visiškai optimizuoto veikimo, kai pelno riba yra aukščiausiame taške.

„Resursų panaudojimo efektyvumas ir pristatymo greitis formuoja optimalų gamybos perviršio apimties balansą. Gamindami tik truputį mažiau jūs galite gauti daug daugiau pelno ir gamybą atlikti daug greičiau – tai toks magiškas triukas. Laikas yra pinigai inovacijose. Statykite kokybę savoje sistemoje – pavyzdžiui, mažos apimties gamyboje SIM (ang. BIM) yra puikus sprendimas, taip pat ir bet kokioje kitoje industrijoje kasdienės operacijos gali būti automatizuotos technologijų pagalba. Absorbuokite žinias iš jus supančio pasaulio ir įgyvendinkite jas savo versle greičiau nei tai padarys jūsų varžovai – tai auksinė taisyklė“ – pabrėžia D. Guralis.

Dirbdama multikultūrinėje aplinkoje transporto ir logistikos paslaugų teikėja AsstrA yra surinkusi daug patirties ir žinių, sukurtų inovatyvių pastangų dėka. Įdiegus naujausias logistikos valdymo sistemas, atnaujinus ir ekologiškai protingai organizavus transporto parką, automatizavus krovinį lydinčių dokumentų sprendimų priėmimą bei krovinio judėjimo navigaciją realiu laiku, mūsų kompanija drąsiai žengia į priekį LEAN sistemos taikyme tiekimo grandinei.

„Kurti gerus santykius, matuoti ir vertinti transporto veiklos efektyvumą bei tarpfunkcinis mąstymas yra būtini elementai tarp gamintojo, vežėjo bei pardavėjo. Kiekiant sukurti „švarią“ tiekimo grandinę, kompanijos turėtų vystyti ilgalaikius santykius su vežėjais ir kontraktinės logistikos paslaugų teikėjais, kad būtų stabilizuotas visos tam tikrų produktų tiekimo grandinės performatyvumas. Kompanijos AsstrA 25 tarptautinių pervežimų patirties metai parodo, kad kuo „švaresni“ ir geriau pritaikyti industrijos rezultatai smarkiai priklauso nuo stabilaus, nuolatinio bei įsipareigojimu grįsto visų tiekimo grandinės šalių darbo. Pasitikėjimas tarp visų tiekimo grandinės šalių yra raktas į sėkmę“ – reziumuoja D. Guralis.

Šiandien AsstrA operuoja visuose Europos ir Azijos regionuose, taip pat pastaruoju metu kompanija sėkmingai plečiasi Centrinės Azijos bei ypač Kinijos tiekimo grandinių rinkose. Turėdama fizinius padalinius 16-oje valstybių ir geografiškai pasiekdama daugiau nei 70 skirtingų valstybių jau atidirbtais maršrutais, kompanija gali pasiūlyti „švaresnį“ prisitaikymą prie tiekimo grandinių šalių poreikių.

Parašykite komentarą