Verslas

Kaip galima įvertinti verslo partnerio patikimumą?

Šiandien būsimiems verslo partneriams neužtenka vien peržiūrėti partnerių įmonės finansines ataskaitas, norint įvertinti jų patikimumą. Dažnai būtina žinoti apie būsimo partnerio sudarytus hipotekos (įkeitimo) sandorius, taip pat ar nėra areštuotos partnerio piniginės lėšos sąskaitoje arba kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas.
Teisingumo ministerijai pavaldi Centinė hipotekos įstaiga sudaro visas sąlygas verslo atstovams pasitikrinti, ar jų verslo partnerių turtas nėra areštuotas ar įkeistas, ir įvertinti kitos sandorio šalies finansinio pajėgumo ar nemokumo rizikas.
„Yra sudarytos visos galimybės lengvai ir už nedidelę kainą išsiaiškinti verslininkams, ar pasirinktas partneris sugebės tinkamai ir sąžiningai vykdyti savo įsipareigojimus, laiku atsiskaitys už suteiktas prekes ar paslaugas. Tai yra labai patogu ir naudinga tiek įmonėms, tiek gyventojams“, – sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Centrinėje hipotekos įstaigoje, jos filiale ar užsisakius registro išrašą internetu už simbolinį 3,5 lito mokestį galima gauti trumpą informaciją apie tai, ar įmonės turtas yra įkeistas arba areštuotas.
Pageidaujantys gauti konkrečią informaciją apie sudarytus hipotekos (įkeitimo) sandorius, kuriuose verslo partneris įrašytas įkeistų daiktų (įkeitimo objektų) skolininku ar savininku, arba apie jo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto ar piniginių lėšų areštą, gali užsisakyti išsamesnius Lietuvos Respublikos hipotekos registro ar Turto arešto aktų registro išrašus. Tokios informacijos pateikimas kainuotų nuo 6 iki 38 litų, priklausomai nuo pasirinktos informacijos kiekio – santrauka ar išsami informacija.
Atkreiptinas dėmesys, kad visais atvejais kreipiantis į Centrinę hipotekos įstaigą dėl duomenų gavimo iš registrų būtina nurodyti teisėtą ir apibrėžtą registrų duomenų naudojimo tikslą.
Fiziniai asmenys, kurie yra elektroninių banko paslaugų vartotojai arba turi elektroniniu sertifikatu patvirtintą elektroninį parašą, registrų duomenis gali užsakyti, prisijungę prie Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomų registrų duomenų platinimo sistemos per portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. Centrinei hipotekos įstaigai patvirtinus, kad paslauga apmokėta, klientas užsakytus registro duomenis gali peržiūrėti tokiu pačiu būdu prisijungęs prie registrų duomenų platinimo sistemos per portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.
Užsakyti registrų duomenis galima ir pateikiant elektroninį pašymą per Centrinės hipotekos įstaigos interneto svetainę www.hipotekosistaiga.lt, tačiau parengtus išrašus atsiimti reikės atvykus į Centrinę hipotekos įstaigą ar pasirinktą jos filialą Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Telšiuose arba Utenoje.

Atvykę į Centrinę hipotekos įstaigą ar jos filialą, registrų duomenis galėsite gauti nedelsiant.

Jei esate sudaręs sutartis su Centrine hipotekos įstaiga sudariusios dėl registrų duomenų gavimo, duomenis galite gauti iškart elektroniniu būdu prisijungę prie Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomų registrų duomenų platinimo sistemos. Pažymėtina, kad sutarčių sudarymui jokio abonentinio mokesčio mokėti nereikia, mokama tik už atliktas paieškas pagal Vyriausybės patvirtintus atlyginimo dydžius.

Iš viso Centrinė hipotekos įstaiga yra pasirašiusi 2098 sutartis, kurių pagrindu elektroniniu būdu teikia registrų duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims.

2013 metais registrų duomenys elektroniniu būdu buvo teikiami 1198 fiziniams ir juridiniams asmenims. Taip pat Centrinė hipotekos įstaiga gavo 1253 prašymus dėl duomenų pateikimo iš Lietuvos Respublikos hipotekos registro ir 1805 prašymus – iš Turto arešto aktų registro. Praėjusiais metais Turto arešto aktų registre buvo atlikta beveik 440 tūkst. paieškų, Lietuvos Respublikos hipotekos registre – beveik 60 tūkst. paieškų.

Parašykite komentarą