Įvairenybės

Kaip Europos Komisijos misija tikrino Baltarusijos atominės elektrinės streso testus?

Speciali Europos Komisijos misija įvertino Baltarusijos atominės elektrinės streso testų rezultatus ir, pažymėjusi, kad apskritai elektrinės sauga atitinka tarptautines normas , pateikė rekomendacijų saugai stiprinti keliomis kryptimis. Šią naujieną plačiai komentavo žiniasklaida, Lietuvos valdininkai ir politikai.

Tačiau nepelnytai dėmesio nesulaukė pati darbo procedūra. O ji vyko gana įdomiai ir vaizdžiai demonstruoja nuveiktą didžiulį darbą.

„Vien Lietuva buvo pateikusi 120 klausimų (iš viso pateikta per 460). Baltarusijos organizacijos šauniai padirbėjo ir atsakė į beveik visus mūsų klausimus. O kai mes atvykome į Baltarusiją, Valstybinė atominės energijos priežiūros tarnyba stengėsi pateikti mums visą informaciją“, – Briuselyje per ENSREG išvadų pristatymą sakė Britanijos ekspertas Mark Foy.  ENSREG išvados (80 puslapių) buvo susegtos į storą segtuvą. Tai ir išsamiai aprašyta metodologija, nuodugni informacija apie patį projektą ir elektrinės tipą, įvairių ekstremalių situacijų modeliavimas bei kita.

Streso testai buvo atlikti pagal susitarimą, kurį pasirašė ES komisaras Giunteris Etingeris ir Baltarusijos Respublika dėl bendrosios Europos streso testų specifikacijos taikymo. Specifikacijoje nustatytos 3 vertinimo kryptys:

  • ekstremalūs įvykiai, susiję su gamtos reiškiniais (žemės drebėjimais, potvyniais, ekstremaliomis gamtos sąlygomis),
  • veiksmai, kurių imasi elektrinės personalas, jei ilgai netiekiama elektros energija/arba neveikia galutinis šilumos sugėriklis,
  • sudėtingos avarijos valdymas.

2017 metais Valstybinė atominės energijos priežiūros tarnyba – Baltarusijos reguliavimo institucija – kūrė nacionalinę ataskaitą apie streso testus, ir ši ataskaita buvo pateikta ES ir ENSREG tikrinimui.

Po to, kai buvo nuodugniai išanalizuotas Nacionalinis pranešimas, Baltarusijos Respublikoje įvyko Europos Komisijos misija. Streso testų rezultatus analizavo 17 ekspertų iš ES ir šalių, kurios nėra ES narės.

Peržiūra buvo atliekama pagal Baltarusijos Respublikos norminius dokumentus, parengtus pagal Europos ir Tarptautinius reikalavimus, keliamus streso testams, taip pat atsižvelgiant į Vakarų Europos šalių branduolinės saugos reguliavimo institucijų asociacijos (WENRA) specifikacijas. Streso testų idėją 2011 metais suformulavo WENRA atitinkamose jų atlikimo specifikacijose – tai saugos analizė, kai viršijamos gamtinės kilmės išorės poveikio projektinės ribos. Šis uždavinys (saugos analizė) ir buvo išspręstas atliekant streso testus Baltarusijos atominėje elektrinėje. Norminiuose dokumentuose taip pat buvo nustatyti nagrinėjamo gamtos reiškinių poveikio dydžiai ir pagrindinės analizės koncepcijos.  

„ES streso testai buvo atliekami informacijos skaidrumo sąlygomis gyventojų labui bei siekiant stiprinti pasaulinę saugos kultūrą. Nuo pat pradžios streso testai buvo atliekami laisva valia“, – rašoma bendrame ENSREG ir Valstybinės atominės energijos priežiūros tarnybos pranešime spaudai, parengtame paskelbus išvadų rezultatus.  

Skelbiant Baltarusijos atominės elektrinės streso testų peržiūros rezultatus Briuselyje savaitraščio „Litovskij kurjer“ korespondentas buvo vienintelis Lietuvos žiniasklaidos atstovas. Gauta informacija skelbiama savaitraščio puslapiuose ir leidinio tinklalapyje.

Pranešimą paskelbė: MSol&Com komanda, UAB MSol&Com

Parašykite komentarą