Politika ir teisė

Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų 65-oji sesijoje išsakoma ir Lietuvos pozicija

Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos 65-ojoje sesijoje Vienoje Lietuvos delegaciją atstovaujantis sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys užtvirtino Lietuvos įsipareigojimus laikytis subalansuoto, įrodymais pagrįsto ir įvairiapusio požiūrio į narkotikų politiką, pagarbos žmogaus teisėms principų. Be to, savo kalboje ministras skyrė dėmesį ir Ukrainai, griežtai pasmerkdamas atvirą, didelio masto, neprovokuotą ir nepateisinamą Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų invaziją į Ukrainą – nepriklausomą, suverenią ir taikią šalį. Ministras pabrėžė visišką Lietuvos solidarumą su Ukrainos žmonėmis ir reikalavimą Rusijos Federacijai nedelsiant nutraukti šią agresiją, keliančią pavojų tarptautinei taikai ir saugumui pasauliniu mastu. 

 Kartu su kolegomis iš viso pasaulio mūsų šalies delegatai kovo 14–18 dienomis svarstys narkotikų pasiūlos ir paklausos mažinimo politikos bei tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo klausimus, bus tvirtinamos rezoliucijos, vertinama jau patvirtintų rezoliucijų ir tarptautinių susitarimų įgyvendinimo pažanga, bus balsuojama dėl naujų medžiagų įtraukimo į tarptautinių konvencijų kontroliuojamų medžiagų sąrašus. 

Plenarinės sesijos metu sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys pažymėjo, kad Lietuva šiais metais pradėjo narystę Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijoje ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje. Pasak jo, Lietuvoje tarptautiniai principai jau taikomi, įgyvendinant Lietuvos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimo politiką pagal Valstybinę narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos 2018–2028 m. programą.  

,,Praėjusiais metais Lietuva patvirtino Priklausomybės ligų gydymo ir žalos mažinimo priemonių prieinamumo ir kokybės gerinimo 2021–2024 metų veiksmų planą. Šiuo planu siekiama užtikrinti priklausomybės ligomis sergantiems asmenims laiku suteikti jų poreikius atitinkantį gydymą ir kitą pagalbą. Paklausos bei žalos mažinimo srityse turime siekti kokybinių pokyčių, veikdami vadovautis mokslo bei praktikos įrodymais ir visapusiškai gerbti žmogaus teises“, – kalbėjo A. Dulkys. 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius prof. Dr. Renaldas Čiužas, dalyvaujantis Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos 65-ojoje pabrėžė, kad pagrindinis deklaruojamas tikslas yra apsaugoti žmogaus sveikatą ir gerovę. 

,,Tokie formatai suteikia galimybę dalytis savo bei perimti kitų šalių gerąją patirtį. Dabar Lietuvai teko svarbi užduotis prisidėti prie pasaulinės narkotikų politikos formavimo“, – sakė R. Čiužas. 

Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisija yra viena iš svarbiausių Jungtinių Tautų sistemos agentūrų, veikianti pagal pagrindinius tarptautinės narkotikų kontrolės sistemos dokumentus. Komisijos sesijos laikomos svarbiausiu pasauliniu forumu narkotikų pasiūlos ir paklausos mažinimo politikai bei tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimo klausimams aptarti. 

Sesijos metu taip pat vyks gretutiniai renginiai psichoaktyviųjų medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimo srityse. Lietuva (Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas) kartu su  Čekija  (Čekijos Vyriausybės Kanceliarija), Europos Tarybos Pompidou Grupe bei Eurazijos žalos mažinimo asociacija š. m. kovo 15 d. organizuoja nuotolinį gretutinį renginį  ,,Nevyriausybinio ir vyriausybinio sektorių bendradarbiavimas narkotikų politikos srityje“ (platesnė informacija: https://ntakd.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-dalyvauti-tarptautiniame-renginyje-nevyriausybinio-sektoriaus-vaidmuo-narkotiku-politikoje).

Pranešimą paskelbė: Renata Butkevič, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Parašykite komentarą