Teisėsauga, kriminalai

JUNGTINĖS KARALYSTĖS SUBJEKTAI GALĖS IR TOLIAU TAM TIKROMIS SĄLYGOMIS ĮSIGYTI ŽEMĖS LIETUVOJE

Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos, Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) dažnai sulaukia klausimų, ar turės teisę šios valstybės piliečiai ir organizacijos įsigyti žemės  Lietuvoje.

Kaip visiems gerai žinoma, žemę Lietuvoje gali įsigyti ne visi užsieniečiai ir užsienio subjektai, o tik tie, kurie atitinka įstatymuose nustatytus kriterijus.

 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnyje nustatyta, kad žemę, vidaus vandenis ir miškus įsigyti nuosavybėn Lietuvos Respublikoje užsienio subjektai gali pagal konstitucinį įstatymą. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad įsigyti nuosavybės teise žemę, vidaus vandenis ir miškus gali būti leidžiama užsienio subjektams, atitinkantiems Lietuvos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus. Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad Lietuvos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinka užsienio juridiniai asmenys, taip pat kitos užsienio organizacijos, įsteigti valstybėse, kurios neįeina į buvusios Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos pagrindu įkurtas politines, karines, ekonomines ar kitokias valstybių sąjungas arba sandraugas ir kurios yra bent vienos iš šių sąjungų, susitarimų ar organizacijų narės:

            1) Europos Sąjungos;

            2) Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos;

            3) Europos ekonominės erdvės susitarimo;

            4) Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos.

 Lietuvos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus taip pat atitinka Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių piliečiai ir šių užsienio valstybių nuolatiniai gyventojai, taip pat Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, neturintys Lietuvos Respublikos pilietybės.

Įsigaliojus Susitarimui dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, Jungtinė Karalystė nuo
2020 m. vasario 1 d. daugiau nėra Europos Sąjungos narė ir pagal šį susitarimą Europos Sąjungos atžvilgiu oficialiai yra laikoma trečiąja šalimi. Tačiau Jungtinė Karalystė ir toliau atitinka Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus – yra NATO ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narė. Todėl Jungtinės Karalystės subjektai žemę Lietuvoje ir toliau galės įsigyti tomis pačiomis sąlygomis, kurios galiojo iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos.

 

Pranešimą paskelbė: Aušrinė Lisauskienė, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Parašykite komentarą