Politika ir teisė

Jungtinėms Tautoms pristatyta Lietuvos ataskaita pagal Konvenciją prieš kankinimą

Gegužės 12-13 d. Ženevoje, Jungtinių Tautų komitete prieš kankinimą, buvo nagrinėjama trečioji Lietuvos ataskaita pagal Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą. Ataskaitą pristatė ir į klausimus atsakė Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta vyriausybinė delegacija, vadovaujama teisingumo viceministro Sauliaus Stripeikos.
Delegacijos sudėtyje buvo Teisingumo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Generalinės prokuratūros, taip pat Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje atstovai.

Svarstymo metu buvo pateikti klausimai apie kankinimų draudimą Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kankinimų prevenciją bei nepriklausomą stebėsenos sistemą pagal Konvencijos papildomo protokolo nuostatas, kovą su prekyba žmonėmis, smurtu artimoje aplinkoje, smurtu prieš vaikus, domėtasi tarptautinio bendradarbiavimo žvalgybos srityje klausimu, nestatutiniais santykiais kariuomenėje, rasine diskriminacija, pareigūnų  mokymo ir kitomis temomis, susijusiomis su minėtos Konvencijos įgyvendinimu Lietuvoje.

Iš Teisingumo ministerijos kompetencijai tenkančių klausimų visų pirma buvo domėtasi kankinimo apibrėžimu Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Komiteto nariai taip pat prašė informacijos dėl veiksmų mažinant dažną kardomosios priemonės – suėmimo taikymą, dėl gynėjo dalyvavimo nuo sulaikymo momento užtikrinimo, dėl kompensacijų nusikaltimų aukoms teikimo mechanizmo. Keltas klausimas dėl įrodymų, surinktų naudojant kankinimą ar kitokius netinkamus būdus, leistinumo. Taip pat domėtasi asmenų laikymo laisvės atėmimo vietose gyvenimo sąlygų gerinimu, laisvės atėmimu iki gyvos galvos nuteistų asmenų teisine padėtimi, kova su smurtu laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų atžvilgiu. Komitetas taip pat prašė pateikti informaciją susijusią su Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo ir Šiaulių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo perkėlimu iš miestų centrų.

Galutines išvadas ir rekomendacijas Jungtinių Tautų komitetas prieš kankinimą turėtų pateikti š. m. gegužės pabaigoje.

Visos valstybės, kurios yra Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą narėmis, pagal naująją procedūrą privalo kas 4 metus pateikti savo atsakymus į išankstinius Komiteto klausimus apie Konvencijos įgyvendinimą. Komiteto priimtos rekomendacijos laikomos priemone gerinti padėtį valstybėse, kad ji atitiktų Konvencijoje numatytus tarptautinius įsipareigojimus.

Parašykite komentarą