Įvairenybės

Joniškyje aplinkosaugininkai tikrino lūšių laikymo sąlygas

Aplinkos apsaugos departamento Panevėžio gyvosios gamtos inspekcijos pareigūnai su Italijos veterinarijos gydytojais ir Kauno zoologijos sodo specialistais gavę pranešimą atliko rotacinį neplaninį laukinių gyvūnų aptvaro patikrinimą Joniškyje. Nustatyta, kad asmuo laiko 7 lūšis pažeisdamas Leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus sąlygas – lauko ir vidaus patalpų laikymo plotų reikalavimus.

„Kiekvienas laukinį gyvūną laikantis asmuo turėtų suprasti, kad tokiam gyvūnui geriausia gyventi natūralioje gamtoje. Tiesa, laukinius gyvūnus galima laikyti nelaisvėje tik edukaciniais, nykstančių rūšių išsaugojimo, gyvūnų, kurių kilmė neaiški, gelbėjimo ir panašiais tikslais. Tačiau būtina pabrėžti, kad tokiems žmonėms atsiranda atsakomybė sukurti tinkamą aplinką, artimą gyvūno prigimčiai, rūpintis juo ir elgtis atsakingai“, – teigia Panevėžio gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkė Mantė Ramanauskienė.

Kadangi asmuo neturi komercinio naudojimo sertifikato lūšių eksponavimui ar prekybai, netinkamai pildo nelaisvėje laikomų laukinių gyvūnų registracijos žurnalą, Panevėžio gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnams per patikrinimą nebuvo galimybės identifikuoti gyvūnus, nustatyti jų ženklinimą bei fizinę būklę. Per patikrinimą nustatyta, kad viena iš septynių lūšių yra neženklinta.  

Siekiant identifikuoti lūšis, t. y. nustatyti jų ženklinimą bei fizinę būklę pagal amžių, buvo kreiptasi į Lietuvos zoologijos sodą dėl tarnybinės pagalbos. Drauge su Italijos ir Lietuvos zoologijos sodo specialistais Panevėžio aplinkosaugos pareigūnai atliko gyvūnų ženklinimo ir fizinės būklės patikrinimą, taip pat visas lūšis paskiepijo ir vieną neženklintą paženklino.

Specialistams per porą savaičių pateikus išvadas, bus priimami spendimai dėl tolimesnių veiksmų.

Panevėžio aplinkosaugos pareigūnė M. Ramanauskienė džiaugiasi, kad tikrindami saugomą gyvūną – europinę lūšį, aplinkosaugos pareigūnai į pagalbą galėjo pasitelkti profesionalus iš Lietuvos ir Italijos, taip užtikrinti sklandžią jų apžiūrą.

Primename, kad laikantiems laukinius gyvūnus nelaisvėje reikia laikytis Leidime bei Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

Įsigijus laikymui aptvaruose, voljeruose ar kituose statiniuose laukinius gyvūnus, būtina turėti jų kilmę (t. y. paėmimo iš gamtinės aplinkos, išveisimo ar įvežimo į Lietuvos Respubliką aplinkybes) ir teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus.

Leidimo turėtojai privalo tvarkyti registrą, kuriame įrašomi duomenys apie laikomus laukinius gyvūnus (rūšis, laukinių gyvūnų skaičius, amžius, lytis, sveikata, gimimo ir gaišimo datos, įsigijimo šaltinis, informacija apie laukinių gyvūnų perkėlimą, pervežimą į kitą vietą).

NUOTRAUKOS – https://aad.lrv.lt/lt/naujienos/joniskyje-aplinkosaugininkai-tikrino-lusiu-laikymo-salygas.

Pranešimą paskelbė: Jurgita Jasiūnienė, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Parašykite komentarą