Teisėsauga, kriminalai

Jablonskas: korupcijos mažinimas – viena esminių prielaidų įtvirtinant teisinės valstybės pamatą

Šiandien prasideda Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos specialioji sesija prieš korupciją (UNGASS), kurioje bus priimta Politinė deklaracija kovos su korupcija srityje.

Lietuvai renginyje atstovaujantis teisingumo viceministras Elanas Jablonskas akcentavo, jog siekis atnaujinti ir sustiprinti tarptautinius ryšius kovojant su korupcija – yra tarp svarbiausių Lietuvos prioritetų.

Pasak viceministro, viena iš priemonių, kurių šiemet ėmėsi Lietuva, norėdama padidinti visuomenės pasitikėjimą teisingumo sistema – tai iniciatyva aukščiausio rango teisėjus skirti pagal viešą bei skaidrią procedūrą, į atrankos darbo grupes įtraukiant visuomenės, universitetų atstovus.

„Antikorupcinio proveržio padės pasiekti ne tik kovos su korupcija priemonės, bet tuo pačiu korupcijai atsparios aplinkos kūrimas, kai pasitelkus viešąjį sektorių, verslą ir visą visuomenę, būtų priimami sprendimai, užtikrinantys ilgalaikį pokytį itin svarbiuose sveikatos priežiūros, savivaldos, teismų sektoriuose. Nes korupcijos mažinimas – tai viena esminių prielaidų įtvirtinant stiprų teisinės valstybės pamatą“, – renginio metu pabrėžė E. Jablonskas.

Jablonsko teigimu, prevencija yra pagrindinis kovos su korupcija ramstis. Prevencinės veiklos turi būti orientuotos į konkrečias spręstinas problemas, diegiant prevencijos nustatymo, persekiojimo bei sankcijų taikymo priemones.

„Lietuva palaiko bendru šalių sutarimu priimtą politinę deklaraciją, kuri suteiks proveržio tarptautinei kovai su korupcija bei tarptautiniam šalių bendradarbiavimui, – teigia E. Jablonskas. Mūsų šalis pritaria Tarptautinės kovos su korupcija akademijos – nepriklausomo švietimo, tyrimų ir bendradarbiavimo kovos su korupcija srityje centro įsteigimui, padėsiančiam priimti taiklesnius sprendimus diegiant antikorupcines priemones, atsižvelgiant į šalių narių gerąsias praktikas“.

UNGASS vyks iki birželio 4 d. Jos metu nuotoliniu būdu bus surengta 40 virtualių renginių, kuriuos organizuos įvairių šalių vyriausybės, departamentai bei agentūros, tarpvyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos bei UNODC. Siekiant užtikrinti tinkamą atstovavimą Jungtinėse Tautose, Lietuvos delegacija kartu su Latvija ir Lenkija organizuos vieną iš renginių: „Visuomenės vientisumo didinimas – regioninė perspektyva“.

Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja dar 2018 m. priėmė rezoliuciją „Specialioji Generalinės asamblėjos sesija prieš korupciją“, kurioje nuspręsta surengti specialiąją sesiją, skirtą kovos su korupcija iššūkių aptarimui bei tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimui.

Tiesioginę sesijos transliaciją galima stebėti čia: http://webtv.un.org/.

Pranešimą paskelbė: Dalia Milkevičienė, LR Teisingumo ministerija

Parašykite komentarą