Politika ir teisė

J. Bernatonis siūlo skirti didesnį dėmesį pranešusių apie korupciją asmenų apsaugai

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis kartu su kitų šalių ministrais Paryžiuje vykstančiame Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) aukšto lygio kovos su korupcija susitikime šiandien priėmė bendrą deklaraciją, raginančią aktyviai ginti asmenis, sąžiningai informavusius apie korupciją, bei suteikti jiems veiksmingą apsaugą nuo diskriminacinių ar atsakomųjų priemonių tiek viešame, tiek ir privačiame sektoriuose.
„Pranešusių apie korupciją asmenų apsauga aktuali ne tik tarptautiniu, bet ir nacionaliniu lygmeniu. Būtina užtikrinti, kad sąžiningai ir pilietiškai besielgiantys asmenys nenukentėtų nuo susidorojimo darbe, o teisės aktai užtikrintų jų duomenų konfidencialumą“, – sako teisingumo ministras J. Bernatonis.
Galiojančiuose teisės aktuose yra įtvirtintos nuostatos dėl nukentėjusiųjų ir liudytojų anonimiškumo baudžiamajame procese. Taip pat Seime šiuo metu svarstomas Teisingumo ministerijos parengtas įstatymų projektų paketas, kuriuo siūloma įtvirtinti galimybę neatskleisti asmenų, pranešusių apie galbūt padarytą ar daromą korupcinio pobūdžio administracinį, darbo drausmės ar tarnybinį nusižengimą, asmens duomenis.
„Ministrų deklaracija taip pat sutariama veiksmingai bendradarbiauti tarptautiniu mastu užsienio valstybių pareigūnų papirkinėjimo ir korupcijos bylose, šalys raginamos naudoti antikorupcines atitikties priemones, elgesio kodeksus ir atitinkamus saugiklius viešuosiuose pirkimuose, o verslo bendruomenė kviečiama aktyvinti bendradarbiavimą su vyriausybėmis kovojant su korupcija“, – teigia J. Bernatonis.
Lietuvos atstovai pirmą kartą pakviesti dalyvauti EBPO kovos su korupcija srities ministrų susitikime „Naujo įgyvendinimo etapo link“, kuris skirtas patvirtinti pasiryžimą toliau kovoti su užsienio valstybių pareigūnų papirkinėjimu ir visų formų korupcija bei nubrėžti tolimesnes gaires EBPO Darbo grupės dėl papirkinėjimo tarptautiniuose verslo sandoriuose veiklai.
Lietuva siekia tapti šios Darbo grupės pilnateise nare. Praėjusių metų gruodį Lietuva sėkmingai įveikė preliminaraus vertinimo etapą, kuris yra pirmasis iš šešių vertinimo dalių. Kitas žingsnis – 2016 m. birželio mėn. vyksianti išsamaus vertinimo procedūra, kurios metu Lietuva turės įrodyti, kad ne tik teisinė aplinka, bet ir teisminė praktika bei teisėsaugos institucijų pajėgumai atitinka aukštus EBPO Konvencijos dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose ir EBPO darbo grupės keliamus reikalavimus.
Lietuvos siekis tapti EBPO nare yra numatytas kaip vienas iš prioritetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 – 2016 m. veiklos programos uždavinių, o siekiant įstoti į EBPO būtina prisijungti prie EBPO Konvencijos dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose ir tapti pilnateise EBPO darbo grupės dėl papirkinėjimo tarptautiniuose verslo sandoriuose nare.

Parašykite komentarą