Politika ir teisė

J. Bernatonis aptarė Lietuvos bendradarbiavimą su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu

Šiandien teisingumo ministras Juozas Bernatonis susitiko su Vilniuje viešinčia Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos Statuto šalių asamblėjos pirmininke ambasadore Tiina Intelmann ir aptarė Lietuvos bei teismo bendradarbiavimo klausimus.
Susitikimo su T. Intelmann metu teisingumo ministras pažymėjo, kad jis sieks pagreitinti Romos Statuto Kampalos papildomo protokolo dėl agresijos nusikaltimų ratifikavimą Lietuvoje. 2010 m. Kampaloje (Ugandoje) Romos Statuto narės susitarė, kad agresijos nusikaltimais būtų laikomas akto prieš kitos valstybės suverenitetą, teritorinį vientisumą ar politinę nepriklausomybę planavimas, rengimasis, inicijavimas ar įvykdymas, naudojant ginkluotąją jėgą.
„Esu įsitikinęs, kad Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijos suaktyvinimas dėl agresijos nusikaltimų prisidės prie taikos stiprinimo ir teisės viršenybės įtvirtinimo tarptautiniu lygiu. Tai padės užkirsti kelią neteisėtam jėgos panaudojimui ir didins žmogaus teisių apsaugą“, – susitikimo metu pabrėžė J. Bernatonis.
Teisingumo ministras su T. Intelmann aptarė galimybę Lietuvai pasiūlyti kandidatą į šio tarptautinio teismo teisėjus 2014 m. Šiame teisme dirba 18 teisėjų, paskirtų 9 metų kadencijai.
Pokalbio metu J. Bernatonis taip pat pristatė viešniai Lietuvos Pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai prioritetus teisingumo srityje, plačiau papasakojo apie jau įvykusius ir būsimus Pirmininkavimo renginius.
1998 m. Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos Statuto pagrindu įkurtas Tarptautinis baudžiamasis teismas, kurio jurisdikcija yra sunkiausių nusikaltimų, liečiančių visą tarptautinę bendriją, tyrimas. Šis Teismas turi jurisdikciją tirti šiuos nusikaltimus: genocidą, nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus, o nuo 2017 m. ir agresijos nusikaltimus.
Romos Statutas įsigaliojo 2002 m. liepos 1 d., todėl Tarptautinis baudžiamasis teismas gali tirti tik nusikaltimus, padarytus po šios datos. Šiuo metu Romos Statuto dalyvėmis yra 122 valstybės, tarp jų – ir Lietuva.

Parašykite komentarą