Įvairenybės

Išduoti leidimai pramoniniu būdu eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį ir saugyklą

2022 m. kovo 28 d. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) išdavė du leidimus VĮ Ignalinos atominei elektrinei: leidimą pradėti pramoninį radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio eksploatavimą ir leidimą pradėti pramoninį radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimą.

Siekdama gauti leidimus pramoniniu būdu eksploatuoti branduolinės energetikos objektus ir teikdama vertinti saugą pagrindžiančius dokumentus, VĮ Ignalinos atominė elektrinė turėjo įrodyti, kad atsižvelgiant į teisinio reglamentavimo ir branduolinės energetikos objektų įrenginių bandymų, panaudojant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas, metu padarytus pakeitimus, įrenginių bandymų, atliktų pagal suderintą su VATESI branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programą panaudojant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas, rezultatus ir kitus saugai galinčius turėti įtakos veiksnius, yra užtikrinta, kad šie branduolinės energetikos objektai ir juose numatyta vykdyti veikla atitinka projektus, teisės aktų ir branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus ir galės būti saugiai eksploatuojami pramoniniu būdu.

Kietosioms radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti yra įrengti atliekų priėmimo įrenginiai, skirtingo aktyvumo atliekų rūšiavimo kameros, deginimo, presavimo, talpinimo į konteinerius, pakuočių cementavimo, atliekų charakterizavimo įrenginiai bei du atskiri saugyklos skyriai – vienas skirtas saugoti 2500 m3 trumpaamžių atliekų, kitas – 2000 m3 ilgaamžių atliekų. Šioje saugykloje radioaktyviosios atliekos gali būti saugomos iki 50 metų.

VATESI licenciją eksploatuoti kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius ir saugyklas išdavė 2017 m. spalio mėn.

VATESI parengta kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių atnaujintos saugos peržiūros ir įvertinimo ataskaitos santrauka (pdf)

Pranešimą paskelbė: Asta Mensonė, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI)

Parašykite komentarą