Teisėsauga, kriminalai

Išaiškinta galimai nusikalstama schema atliekų tvarkymo grandinėje

Informuojame, kad Šaulių regiono atliekų tvarkymo centro (ŠRATC) direktoriaus Žilvino Šilgalio įsakymo pagrindu baigtas tarnybinis patikrinimas dėl pažeidimų padarymo bei dalyvavimo verslininkų suraizgytoje pinigų pasisavinimo schemoje. Vienas darbuotojas atleistas iš pareigų dėl šiurkštaus tarnybinio pažeidimo, o surinkta medžiaga yra perduota teisėsaugai prašant pradėti ikiteisminį tyrimą, kad nustatyti padarytos žalos mastą bei už tai atsakingus visus asmenis.

„Prieš tris mėnesius, pradėjęs eiti ŠRATC direktoriaus pareigas, aiškiai deklaravau tiek įstaigos dalininkams, tiek darbuotojams, kad netoleruosiu jokių neskaidrių procesų ir sieksiu šiuolaikinės, modernios bei skaidrios įstaigos veiklos. Darbuotojams buvo suteiktas pasitikėjimo kreditas, bet tuo pačiu informuota, kad jei  pasitikėjimas bus prarastas, priimsiu greitus ir griežtus sprendimus. Tik išvalius atliekų tvarkymo grandinę nuo tokių ir panašių schemų, galima pasiekti racionalios atliekų tvarkymo grandinės už sąžiningą kainą. Praėjusį penktadienį  dalininkų susirinkime buvo pateikta surinkta medžiaga apie nustatytus faktus ir dalininkų sprendimu, šiandien pateiktas prašymas teisėsaugai pradėti ikiteisminį tyrimą“ – sako ŠRATC vadovas Žilvinas Šilgalis.

Pagrįstų įtarimų sukėlusios aplinkybės susijusios su verslo įmonės teiktomis paslaugomis Mechaninio – biologinio rūšiavimo (MBA) gamykloje ir galimai klastojamais duomenimis, taip padarant šimtus tūkstančių eurų siekiančią žalą tiek ŠRATC, tiek visam Šiaulių regionui.

„Patikiname Šiaulių regiono gyventojus, kad atliekų tvarkymo paslaugos bus teikiamos įprasta tvarka ir vykdomi teisėsaugos institucijų tyrimai paslaugų teikimo nesutrikdys. Įvertinant susidariusią situaciją ir ŠRATC dalininkams pritarus, bus daromas įstaigos veiklos auditas, tuo pačiu įvertinant ir praėjusių trejų metų   pasirašytas sutartis bei jų naudą Šiaulių regiono gyventojams. Tuo pačiu įspėju visas įmones, turinčias ar sieksiančias sutartinių įsipareigojimų, kad paslaugos gyventojams turi ir turės būti teikiamos sąžiningai. Bus nulinė tolerancija bet kokiems neskaidriems veiksmams ar sutarčių pažeidimams“ – įspėjo Žilvinas Šilgalis.

Pranešimą paskelbė: Rūta Grotuzienė, VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

Parašykite komentarą