Studijos

Inžinerijos studijų klasterio įmonių stipendijos – VDU ŽŪA pirmakursiams

Penki VDU Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakulteto studijų programos „Žemės ūkio mechanikos inžinerija” pirmakursiai visus šiuos mokslo metus džiaugsis kiekvieną mėnesį gaunamomis 100 Eur dydžio stipendijomis. Vaikinų teigimu, agroverslo įmonių skirtos stipendijos – netikėta, džiugu bei skatina nenukrypti nuo užsibrėžto tikslo. Stipendijų steigėjos –  į pirmąjį Lietuvoje Žemės ūkio inžinerijos studijų klasterį,  skirtą inžinerijos studijų krypties programų įgyvendinimui bei inovatyvių ir įtraukių mokymo formų diegimui, susibūrusios agroverslo įmonės AB „Lytagra”, UAB „Baltic Agro Machinery”, UAB „Agrokoncernas”, UAB „Dojus agro”, UAB „Dotnuva Baltic”, pastaruoju metu itin stokojančios šiuolaikišką inžinerinį išsilavinimą įgijusių jaunų specialistų.

Mokytis akademijoje – prestižas

Iš Panevėžio rajono kilęs UAB „Baltic Agro Machinery” stipendininkas Dovydas Mikulskis teigia, kad žemės ūkio mechanikos inžinerija VDU ŽŪA buvo vienintelė studijų programa, kurią jis nurodė prašyme studijuoti. „Man mokytis akademijoje yra prestižas, jau spėjau patirti, kad Inžinerijos fakulteto dėstytojai yra tikri savo srities ekspertai ir iš jų gaunu ir gausiu  netgi daugiau, nei tikėjausi pradėdamas mokytis. Baigęs studijas norėčiau dirbti įmonėje, kuri man skyrė stipendiją, nes man patinka jos vertybių sistema ir technikos gamintojas, kurio produktus įmonė tiekia Lietuvos rinkai”, – kalba Inžinerijos fakulteto pirmakursis, žemės ūkio technika pradėjęs domėtis dar paauglystėje, vasaromis talkindamas kaimynams ūkininkams. 

Dovydo bendramokslis,  UAB „Lytagra” stipendininkas Žymantas Pajauris – druskininkietis. Vaikinas pasakoja, kad jį taip pat visada traukė veikla žemės ūkyje, kuri be šiuolaikiškos technikos neįsivaizduojama. Fiziką mokykloje itin mėgusio Žymanto stojamasis balas siekė net 8,73, todėl vaikinas ryžtingai nusiteikęs ir sudėtingoms inžinerijos studijoms. Tokiai pačiai nuostatai nusiteikę ir stipendininkai Vidmantas Trumpius,  Modestas Vedeikis, Vilius Vaškelis.

Paskata ryžtis ambicingam karjeros keliui

Ž. Pajauriui stipendiją skyrusios AB „Lytagra” komercijos direktorius Rimas Norvilas pasakoja, kad jei jis pats prieš kelerius metus nebūtų, tiesa, ne stipendija, o tuomečio Žemės ūkio inžinerijos fakulteto dekano doc. Rolando Domeikos argumentais motyvuotas rinktis ne emigraciją, o magistrantūros studijas, šiandien, tikėtina neitų atsakingų pareigų agroverslo įmonėje, skiriančioje stipendijas jauniesiems kolegoms.

„Regionų jaunimas šiandien akivaizdžiai mato, kaip sparčiai modernėja ir vis išmanesnis tampa mūsų žemės ūkis. Todėl tikimės, kad stipendija bus tas „kabliukas“, kuris užkabins jaunuolį, padrąsins ir paskatins jį ryžtis ambicingam karjeros keliui”, – teigia R. Norvilas, atkreipiantis dėmesį, kad AB „Lytagra” yra nusiteikusi VDU ŽŪA inžinerinių studijų kryptį pasirinkusiems studentams ateityje skirti ir daugiau stipendijų.

UAB „Agrokoncernas” administracijos ir personalo direktorė Rasa Šakauskienė teigia, kad stipendijos VDU ŽŪA pirmakursiui tikslas nėra tik paskatinti studijas jau pasirinkusius jaunuolius. „Stipendijos skyrimo faktą norime panaudoti kaip instrumentą viešojoje erdvėje sklisti žiniai, kad verslui rūpi inžinerijos krypties studijų ateitis ir kad verslas yra pasirengęs į šias studijas investuoti nesitikėdamas tiesioginės grąžos iš konkretaus stipendininko. Svarbiausia, kad šis kvalifikuotas specialistas ateityje dirbtų šalies  agrosektoriuje”, – stipendijos tikslą argumentuoja UAB „Agrokoncernas” atstovė, pastebinti, kad jei anksčiau agroverslo įmonės konkuruodavo tarpusavyje, besidalydamos VDU ŽŪA inžinerines studijas baigusius absolventus, šiuo metu konkurencijos nėra, nes beveik nėra ko dalytis. Todėl, R. Šakauskienės įsitikinimu,  ir valstybė, ir verslas turi dėti pastangas ir motyvuoti jaunimą rinktis agrosektoriui aktualias studijų programas.

UAB „Dojus Agro” Lietuvos filialo direktorės Dianos Tatarūnaitės   Zubenienės, taip pat  UAB „Dotnuva Baltic”, vykdančiojo direktoriaus  Dangio Valaičio pastebėjimu, klasteris ir skiriamos stipendijos turi dvi lygiavertes dedamąsias – dalytis ir gauti.

 „Ne vieną dešimtmetį  bendradarbiaudami su universitetu, susitikdami  su būsimais studentais akcentuojame svarbą būti smalsiems, atviriems  naujovėms ir įvairaus pobūdžio inovacijoms. Žemės ūkio sektorius yra vienas plačiausių, aprėpiantis įvairias mokslo sritis, jame niekada nebūna nenuobodu, o VDU ŽŪA įgytos žinios yra pritaikomos itin plačiai. Tendencija yra tokia, kad visiems sektoriams stinga logiškai mąstančių, gebančių gerai analizuoti gautą informaciją ir ją pritaikyti ateities sprendimams darbuotojų. Tokie specialistai yra ypatingai vertinami, ir artimu metu jų  tikrai nepakeis robotizacija, nes žmogaus savybė kūrybiškai spręsti klausimus, kad ir kaip bebūtų, kol kas robotams nepavaldi. Tačiau būtent robotams, išmaniai technikai valdyti, optimizuoti bei gerai išnaudoti ir reikalingi ateities specialistai, kuriuos labai skatiname, raginame, stengiamės padrąsinti ir visaip kaip remti edukuojant bei motyvuojant specialiomis stipendijomis“, – teigia D. Tatarūnaitė   Zubenienė.

Jaunųjų specialistų rengimą spartins bendradarbiaudami

UAB „Dotnuva Baltic“ vykdantysis direktorius D. Valaitis pastebi, kad verslui šiandien reikalingi motyvuoti, modernia technika ir technologijomis besidomintys specialistai, kurie nori ir gali keisti Lietuvos žemės ūkį. „Bendradarbiavimą su VDU ŽŪA matome kaip pagrindinę kryptį, kuri padės mokslui ir verslui tarpusavyje dalytis teorinėmis bei  praktinėmis žiniomis ir taip paspartinti jaunų specialistų rengimą. Tam būsimiesiems inžinieriams skiriame simbolinę finansinę paramą, suteikiame galimybę atliktipraktiką, o vėliau įsidarbinti mūsų įmonėje“, – mokslo ir verslo bendradarbiavimo svarbą akcentuoja D. Valaitis.

Tai, kad įmonės ateitį mato tik partnerystėje su mokslu, teigia ir UAB „Baltic Agro Machinery”  Žemės ūkio technikos departamento direktorius Virginijus Apšega. „Technika sudėtingėja. Jos pardavėjams ir serviso teikėjams reikia vis daugiau žinių, todėl tikiuosi, kad akademinei bendruomenei ir agroverslui dalijantis atsakomybe pavyks ateityje parengti didesnį skaičių aukštos kvalifikacijos specialistų”, – kalba jis.

 „VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto ir agroverslo įmonių, prekiaujančių žemės ūkio technika bei teikiančių šios technikos aptarnavimo paslaugas, bendradarbiavimas vyksta nuolat, nes abi pusės siekiame to paties tikslo – Lietuvos darbo rinkoje turėti reikiamą skaičių aukštos kvalifikacijos žemės ūkio inžinerijos specialistų, kurių agroverslo įmonėms šiuo metu gyvybiškai stinga. Mūsų studentai šiose įmonėse atlieka mokomąsias praktikas, tie, kurie įmonėse studijuodami jau yra ir įsidarbinę, darbo vietoje rengia baigiamuosius darbus, atlieka tyrimus. Agroverslo įmonės savo ruožtu pateikia aktualias užduotis studentų kursiniams bei baigiamiesiems darbams, įmonių atstovai dalyvauja šių darbų vertinimo komisijose bei teikia siūlymus studijų programų tobulinimo klausimais. Agroverslo skiriamos stipendijos pažangiems ir  motyvuotiems ypatinga paskata ne tik esamiems, bet ir potencialiems mūsų studentams”, – įsitikinęs VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto dekanas doc. R. Domeika.

Pranešimą paskelbė: Živilė Mediekšienė, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

Parašykite komentarą