Verslas

Inovacijų agentūros kūrimo progresą nuolat vertins patariamoji grupė

Gegužę Vyriausybei pritarus Inovacijų agentūros koncepcijai, Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje bei „Verslioje Lietuvoje“ prasidėjo paruošiamieji naujos agentūros kūrimo darbai. Pirmieji rezultatai jau pristatyti iš suinteresuotų šalių ir nepriklausomų inovacijų ekspertų suburtai patariamajai grupei.  

„Per mažiau nei metus turime pasiruošti, įgyvendinti ir pabaigti neeilinį ir daug kartų  nesėkmių praeityje patyrusį projektą – įsteigti Inovacijų agentūrą. Šis procesas reikalaus didelių pastangų, ekspertiškumo, politinės valios ir sutarimo. Mūsų Vyriausybės programoje užfiksuotas tikslas pereiti prie aukštos pridėtinės vertės ekonomikos, tuo pačiu pabėgant nuo vadinamų vidutinių pajamų spąstų ir didinant Lietuvos verslo tarptautinį konkurencingumą. Tokius tikslus bus lengviau pasiekti tada, kai Lietuvos inovacijų skatinimo sistema taps aiški, suprantama, nesidubliuojanti ir draugiška skirtingų tipų verslui. Vienas pagrindinių šios sistemos elementų ir yra inovacijų agentūra, vienas langelis, per kurį verslas ras visus sau reikiamus atsakymus“, – sako Eglė Markevičiūtė, ekonomikos ir inovacijų viceministrė.

Vyriausybei patvirtinus Inovacijų agentūros koncepciją, pagal kurią inovacijų agentūra kuriama VšĮ „Versli Lietuva“ pagrindu konsoliduojant Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) ir Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) inovacinės veiklos funkcijas, ekonomikos ir inovacijų ministrės įsakymu darbą pradėjo už agentūros kūrimą atsakinga darbo grupė. Ji sudaryta iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei „Verslios Lietuvos“ atstovų. Šios darbo grupės vadove paskirta „Verslios Lietuvos“ vadovė Daina Kleponė. Ši komanda rūpinasi operatyviniais agentūros kūrimo darbais – agentūros steigimo teisiniu modeliu, strategijos kūrimu, atlieka reikiamų patalpų paiešką, rengia agentūros informacinės sistemos valdymo modelį, rūpinsis vidine ir išorine komunikacija su suinteresuotomis šalimis.  

„Šiuo metu vienas svarbiausių darbų – inovacijų agentūros strategijos projekto parengimas, prie kurio intensyviai dirba trijų konsoliduojamų funkcijų agentūrų vadovų komandos ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos departamentų bei skyrių vadovai, atsakingi už inovacijų skatinimą, verslo ir mokslo bendradarbiavimą. Taip jau sutapo, kad 2020 metais baigėsi „Verslios Lietuvos“ ankstesnis strateginis laikotarpis ir jau beveik metus su komanda dirbome prie naujos „Verslios Lietuvos“ strategijos, joje numatyta daug pokyčių ir nemenka pačios organizacijos transformacija. Tai labai sutapo su inovacijų agentūros vizija, todėl turėdami gerą strategijos pagrindą galime nesunkiai jį adaptuoti naujai agentūrai. Jau turėjome tris inovacijų agentūros strategines sesijas, kurių rezultatus vertinimui pristatėme „Verslios Lietuvos“ valdybai ir agentūros kūrimo patariamajai grupei. Džiaugiamės turėdami konstruktyvias diskusijas, kurios veda į dar geresnių sprendimų paiešką ir inovacijų agentūros gryninimą atliepiant suinteresuotų šalių interesus, klientų lūkesčius ir nepaliekant nuošalyje tradicinio verslo“, – sako Daina Kleponė, „Verslios Lietuvos“ vadovė.

Pasak D. Kleponės, siekiant geriau pažinti inovacijų ekosistemos poreikius bei atrasti verslo ir mokslo sinergijos galimybes, pasitelkta patariamoji grupė iš atsakingų šios srities politikos formuotojų, inovatyvaus verslo atstovų ir inovacijų ekspertų. „Mūsų tikslas, kad patariamajai grupei pristatytume jau su kitomis suinteresuotomis šalimis išdiskutuotą ir išgrynintą rezultatą, gautume paskutines konstruktyvias pastabas ir galėtume judėti toliau. Patariamoji grupė nuolat vertins inovacijų agentūros kūrimo progresą, teiks komentarus, siūlymus, tikimės, kad kels mums iššūkius ir drauge galėsime sukurti efektyvią inovacijų skatinimo sistemą Lietuvoje“, – pažymi D. Kleponė.

Patariamąją inovacijų agentūros kūrimo grupę sudaro: Eglė Markevičiūtė, ekonomikos ir inovacijų viceministrė; Gintautas Jakštas, švietimo, mokslo ir sporto viceministras; Egidijus Meilūnas, užsienio reikalų viceministras; Paulius Lukauskas, Vyriausybės kanclerės pirmasis pavaduotojas; Vytautas Jokužis, aukštųjų technologijų įmonių grupės „Elinta“ įkūrėjas ir vadovas; Monika Paulė, aukštųjų technologijų startuolio „CasZyme“ vadovė; Agnė Paliokaitė, privataus mokslinių tyrimų instituto „Visionary Analytics“ vadovė; Laima Kaušpadienė, Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko vadovė.

Apie Inovacijų agentūros koncepciją:

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija, įgyvendindama Inovacijų reformą 2.0, siekia Lietuvoje sukurti aiškią ir vientisą inovacijų skatinimo sistemą, kuri padės pamatą efektyviai (kokybinei) inovacijų ekosistemos plėtrai ir sudarys sąlygas prioritetinių ekonomikos sektorių vystymuisi tarptautiniu mastu. Reformos pagrindas – vienos inovacijų agentūros sukūrimas, konsolidavus inovacinės veiklos skatinimo paslaugas iš skirtingų agentūrų.

2021 m. gegužės 5 d. LR Vyriausybė pritarė Inovacijų agentūros koncepcijai, pagal kurią inovacijų agentūra bus kuriama VšĮ „Versli Lietuva“ pagrindu konsoliduojant Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) ir Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) inovacinės veiklos funkcijas. Nauja agentūra rūpinsis verslumo, eksporto ir inovacijų skatinimo paslaugų verslui teikimu ir veiklą turėtų pradėti 2022 m. I ketvirtį.

Pranešimą paskelbė: Jolita Mažeikienė, VšĮ „Versli Lietuva”

Parašykite komentarą