Transportas

Į pirmąjį posėdį susirinkusi jūrinė patariamoji taryba sieks tobulinti su Lietuvos vėliava plaukiojančių laivų įgulų reguliavimą

Veiklą atnaujinusi patariamoji jūrinio transporto sektoriaus taryba kartu su jūrininkų bendruomene ieškos būdų, kaip tobulinti su Lietuvos vėliava plaukiojančių laivų įgulų nacionalinės sudėties reikalavimų reguliavimą, bendram darbui suburti šios srities profesionalus. Į pirmąjį posėdį susirinkusi taryba, pirmininkaujama susisiekimo viceministrės Loretos Maskaliovienės, penktadienį aptarė laivų savininkams ir jūrininkams svarbius laivybos reguliavimo ir socialinius klausimus.

„Jūrų transportas užima reikšmingą ir strategiškai svarbią vietą šalies susisiekimo sistemoje, todėl siekiame dar labiau sustiprinti bendradarbiavimo ryšius su jūrine bendruomene. Kartu nustatydami šios srities strateginius prioritetus, diskutuodami ir įsiklausydami į vieni kitų pasiūlymus, tikimės atrasti optimalius sprendimus, užtikrinančius jūrinio transporto tvarumą ir efektyvumą, jūrininkų gerovę“,  – sakė susisiekimo viceministrė L. Maskaliovienė.

Susitikimo metu pažymėta, kad su Lietuvos vėliava plaukiojančių laivų įgulos sudėties nacionaliniai reikalavimai yra itin griežti, palyginti su kitomis ES valstybėmis, laivo įgulą (įskaitant laivo kapitoną) turi sudaryti ne mažiau kaip pusė Lietuvos, Europos Sąjungos (ES) narių ar kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių. Pastaruoju metu šalyje trūkstant kvalifikuotų jūrininkų, laivo mechanikų ir kitų profesijų atstovų, minėtas reikalavimas riboja galimybę įdarbinti daugiau trečiųjų šalių specialistų, ir tai apsunkina laivų įgulų formavimą.

Apsikeitus nuomonėmis dėl galimybės ir poreikio švelninti nacionalinės laivų įgulų sudėties reikalavimus ir įvertinus kaimyninių valstybių praktiką, sutarta kartu su visomis jūrininkų rengimo ir įdarbinimo procese dalyvaujančiomis šalimis ieškoti bendrų priimtinų sprendimų, kurie atlieptų esamą nacionalinės ir tarptautinės jūrinio sektoriaus darbo rinkos padėtį, didintų tiek jūrinės profesijos, tiek Lietuvos jūrų registro patrauklumą laivybos bendrovėms.

Patariamojoje taryboje taip pat aptarti jūrininkų pajamų apmokestinimo, laivo įgulos narių dienpinigių formalizavimo klausimai. Tolesniam šių klausimų sprendimui bus tęsiamas tarpinstitucinis dialogas, planuojama atlikti papildomą esamos situacijos analizę.

Viceministrė L. Maskaliovienė taip pat pakvietė šalies jūrinio sektoriaus atstovus įsitraukti į bendras diskusijas dėl šiuo metu rengiamų Vandens transporto politikos strateginių gairių iki 2035 m., reguliariai aptarti tarptautiniuose formatuose svarstomas aktualijas.

Susisiekimo ministro iniciatyva šiemet veiklą atnaujinusią patariamąją jūrinio transporto sektoriaus tarybą sudaro Lietuvos laivų savininkų, jūrininkų, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir kiti su jūrine veikla susijusių subjektų atstovai, valstybės institucijos, dalyvaujančios formuojant ir įgyvendinant jūrinę politiką.

Pranešimą paskelbė: Žydrūnė Tursaitė, LR Susisiekimo ministerija

carvertical VIN patikra

Parašykite komentarą