Studijos

„Horizontas 2020“ MVĮ priemonė: kokie Lietuvos sėkmės formulės elementai?

ES programos „Horizontas 2020“ mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) priemonė skirta novatoriškoms mažoms ir vidutinėms įmonėms, kuriančioms technologijas, produktus ir procesus naujose verslo srityse, gebančioms pakeisti esamas vertės grandines ir turinčioms potencialą tapti rinkos lyderėmis.

Kiek „Horizontas 2020“ MVĮ priemonės dalyvių turime Lietuvoje? Kokie Lietuvoje dalyvavimo didžiausioje ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje sėkmės formulės elementai? 

Aiški vizija ir drąsus pirmas žingsnis

       „Horizontas 2020“ MVĮ priemonės 5,06 mln. eurų dotacija yra paskirta 25 Lietuvos projektams vykdyti, o šiuos projektus įgyvendina 21 mūsų šalies įmonė. Kasmet Lietuva vis aktyviau dalyvauja šioje priemonėje. 2014 m. MVĮ priemonės kvietimuose Lietuvos verslo atstovai pateikė 47 paraiškas, o 2016 m. buvo teikta dvigubai daugiau, t. y. 90 paraiškų. Vieni pirmųjų sėkmingų šios priemonės dalyvių buvo biotechnologijų kompanija UAB „Ferentis“ ir inovatyvius saulės energetikos produktus gaminanti UAB „Saulės vėjo aruodai“.

          „Mūsų įmonė turėjo naują ir unikalią technologiją, stiprią įgyvendinimo komandą, aukšto lygio mokslininkus ir aiškią viziją, kaip ketiname kuriamą technologiją komercializuoti“, – sako UAB „Ferentis“ verslo plėtros direktorius Vygandas Juras. Tačiau, pašnekovo teigimu, be šių veiksnių, svarbus buvo supratimas, kaip parengti paraišką, kuri yra specifinė ir gerokai skiriasi nuo tradicinio verslo plano.Įmonė kuria inovatyvias technologijas ir medžaigas, skirtas pažeistų audinių atstatymui

          UAB „Saulės vėjo aruodai“ direktorius Ignas Šlapkauskas pataria mūsų šalies MVĮ drąsiau dalyvauti priemonėje ir įgyvendinti inovacijas Europinio ar globalaus lygmens problemų sprendimui, o paraiškos rengimui skirti didelį dėmesį, pritraukti talentus ir negailėti sugaišto laiko. Įmonė yra sukūrusi ir patentavusi pirmąsias pasaulyje termožaliuzes.

 Siekis išvystyti didesnį greitį į tarptautinį pripažinimą ir lyderystę

         Pagal MVĮ priemonę įmonės gali teikti dviejų etapų paraiškas tarptautiniam konkursui. Pirmojo etapo paraiška rengiama galimybių studijai finansuoti ir įvertinti MVĮ inovacijų kūrimo ir valdymo gebėjimus bei kuriamo produkto poveikio lygį. Pirmojo etapo paraiškoms Europos Komisija (EK) skiria vienkartines išmokas – 50  tūkst. eurų. Antrojo etapo paraiška teikiama inovacinėms veikloms vykdyti, kurioms finansuoti EK gali skirti nuo 0,5 iki 2,5 mln. eurų. Statistikos rezultatai rodo, kad dalyvavimo sėkmės rodikliai antrajame etape svyruoja nuo 3,8 iki 5,3 %, tai reiškia, kad ši priemonė yra labai populiari, daug novatoriškų MVĮ varžosi ir siekia tarptautinės plėtros bei lyderystės.

          2017 m. buvo labai reikšmingi MVĮ priemonės Lietuvos dalyviams. EK statistikos duomenimis, pirmajame šių metų kvietime Lietuvos atstovai teikė 5 paraiškas iš kurių 2 gavo finansavimą, o sėkmės rodiklis pasiekė neregėtas aukštumas – 40 %. EK mūsų šalies MVĮ skyrė 2,76 mln. eurų. Didžiausią investiciją gavo UAB „Baltic Orthoservice“ – 1,59 mln. eurų.

          „Turėjome Europinės dimensijos verslo idėją, sukurto produkto/technologijos prototipą, skyrėme didelį dėmesį intelektinės nuosavybės aspektams ir tarpdisciplininėms žinioms, o gauta dotacija suteikė galimybę didesniu greičiu per 2 metus parengti produktą/technologiją komercializavimui ir investuoti į inovacijos viešinimą“, – sako UAB „Baltic Orthoservice“ direktorius dr. Gediminas Kostkevičius. Pašnekovas priduria, kad dalyvavimas priemonėje atnešė ne tik finansinę naudą, bet ir ženkliai prisidėjo prie įmonės įvaizdžio formavimo. Tai yra tam tikras kokybės ženklas, kuris yra labai vertinamas ne tik potencialių investuotojų, potencialių MTEP veiklų partnerių, bet ir daro įspūdį įmonės klientams.

Verslo nuovoka ir bendradarbiavimas su konsultantais

          Vygandas Juras, dalindamasis gerąja patirtimi, pabrėžia bendradarbiavimo ir konsultacijų svarbą. „Niuansas yra tas, kad laimi ne tos paraiškos, kurios pasižymi originaliais atsakymais, o tos, kurios tiksliai atitinka vertintojų kriterijus. Todėl labai svarbu rašant iš karto galvoti apie tai, kaip Jūsų paraišką skaitys vertintojai, o geriausia – duoti ją paskaityti ir pakritikuoti Europos Sąjungos (ES) projektų paraiškas rašiusiems ar vertinusiems ekspertams“, – siūlo UAB „FERENTIS“ verslo plėtros direktorius.

          Kitokią poziciją turi dr. Gediminas Kostkevičius. Jo nuomone, pagrindinis sėkmės formulės elementas yra sveika verslo nuovoka, o ne konsultantų patarimai.

 Horizontas 2020“ informacijos sklaida

          EK sukūrė „Horizontas 2020“ nacionalinių kontaktinių atstovų tinklą (angl. „National Contact Points“, NCP), kuris veikia kiekvienoje Europos Sąjungos šalyje ir teikia konsultacines paslaugas. Lietuvoje nacionaliniai kontaktiniai atstovai dirba Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje ir Lietuvos mokslo taryboje. Pagrindinė šių atstovų funkcija  – teikti praktinę informaciją ir pagalbą „Horizontas 2020“ pareiškėjams ir dalyviams.

           „Mūsų agentūros NCP darbuotojų siekis – kokybiškai ir greitai šalies klientus informuoti apie dalyvavimo „Horizontas 2020“ sąlygas, įvertinti idėjos tinkamumą, nustatyti kuriamos technologijos parengties lygio atitikimą kvietimo reikalavimams, padėti ieškoti konsorciumo partnerių, patarti projekto valdymo, verslo plano rengimo, intelektinės nuosavybės apsaugos ir kitais klausimais, atlikti paraiškos tikrinimą bei pateikti komentarus ir siūlymus dėl parengtos paraiškos tobulinimo“, – teigia MITA direktorius Kęstutis Šetkus.

          Siekdama skatinti mūsų šalies atstovus aktyviau dalyvauti tarptautinėje programoje „Horizontas 2020“, MITA organizuoja informacinių renginių ciklą, kuris siūlys plačią programą įvairių mokslo sričių tyrėjams ir novatoriško verslo atstovams bei pakvies susitikti su EK atstovais, Lietuvos atstovais ir ekspertais, tarptautinį pripažinimą pelniusių bei EK finansavimą gavusių projektų vykdytojais ir kt.

          Š. m. lapkričio 28 d. organizuojamas renginys bus skirtas mažų ir vidutinių įmonių atstovams. Šiame renginyje bus pristatyta nauja „Horizontas 2020“ MVĮ priemonės darbo programa ir 2018-2020 m. paraiškų teikimo bei vertinimo naujovės, sėkmingo dalyvavimo ypatumai. Taikydama MVĮ priemonę Europos Sąjunga nori finansuoti novatoriškiausias įmones, turinčias didelį augimo potencialą.

Pranešimą paskelbė : Jurga Trotienė, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Parašykite komentarą