Įvairenybės

Globojamiems vaikams bus teikiama didesnė valstybės finansinė parama

Seimas vieningai, 120 balsavime dalyvavusių parlamentarų balsavus už, pritarė Išmokų vaikams įstatymo pakeitimui (projektas Nr. XIVP-963(2), kuriuo siekiama užtikrinti globojamų vaikų poreikius, padidinti paramos, skiriamos globojamiems vaikams, adekvatumą ir susieti išmokų vaikams mokėjimą su vaikų iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų privalomojo ugdymo užtikrinimu.

Pasak Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko Mindaugo Lingės, priimamos pataisos yra duoklė globojantiems vaikus, nes išmokos dydis nesikeitė daugiau nei 20 metų: „Gyvenimas ėjo savo vaga, poreikiai tikrai keitėsi, o šis skaičius, ši išmoka nekito. Dabar, didėjant įvairioms grupėms, diferencijuojant pagal amžių, globai kitiems metams papildomai numatyta beveik 9 mln. eurų. Socialiai vienas iš jautresnių pakeitimų yra tai, kad į šį paketą patenka išmokos vaikams, jaunoms mamoms, kurios yra besimokančios ir neturi darbo stažo, ir dabar turės galimybę gauti daugiau negu 240 eurų per mėnesį, kol eina vaiko priežiūra. Taip pat tokia svarbi parama ir socialinio teisingumo atstatymas.“

Priimtais pakeitimais padidinta globos (rūpybos) išmoka, ją diferencijuojant pagal vaiko amžių ir poreikius:

vaikams iki 6 metų skiriant 218 eurų;

vaikams nuo 6 iki 12 metų – 252 eurus;

vaikams nuo 12 iki 18 metų ir tiems, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, – 273 eurus;

buvusiems globotiniams iki 24 metų, kurie mokosi ar studijuoja, – 273 eurus.

Šiuo metu galiojančiame įstatyme nustatyta, kad visiems globojamiems (rūpinamiems) vaikams ir buvusiems globotiniams iki 24 metų, kurie mokosi ar studijuoja, yra skiriama ir mokama vienodo dydžio – 160 eurų globos – (rūpybos) išmoka.

Pritarta ir siūlymui pratęsti globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo mokėjimą buvusiam globėjui (rūpintojui) – šeimai, šeimynai, globos centrui, kai pasibaigus vaikų globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos, buvęs globotinis lieka gyventi pas buvusį globėją (rūpintoją) ir yra jo išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas), kol mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau iki jam sukaks 23 metai. Šiuo metu galiojančiame įstatyme nustatyta, kad tikslinis priedas mokamas iki globojamo vaiko pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo. Tikslinio priedo dydis 2022 m. sudarys 168 eurus.

Įstatyme taip pat įtvirtinta nuostata, kad pagal bendrojo ugdymo programą besimokančiam vienam iš tėvų ir dėl šios priežasties neįgijusiam reikalingo darbo stažo, neturinčiam teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, bus sudaryta galimybė gauti 6 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoką. Ši išmoka bus mokama nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks dveji metai.

Pataisos įsigalios nuo sausio 1 d.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą