Įvairenybės

Galutinis teismo sprendimas: UAB „Vilniaus energija“ privalėjo vykdyti VKEKK įpareigojimą teikti informaciją apie šilumos tiekimo sąnaudas

Galutine ir neskundžiama nutartimi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – Teismas) teisėjų kolegija atmetė kaip nepagrįstą UAB „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (nuo 2019-07-01 – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba) sprendimo, kuriuo konstatuota, kad bendrovė, nepateikdama 2006–2009 m. Didžiosios knygos kopijų bei informacijos, pagrindžiančios tam tikrų šilumos tiekimo veiklos sąnaudų būtinumą, pažeidė reguliuojamos veiklos sąlygas.

UAB „Vilniaus energija“ prašė Teismo panaikinti VKEKK (dabar – Tarybos) sprendimą: bendrovė nesutiko su reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimu ir įpareigojimu per nustatytą terminą pateikti privalomą informaciją, kuri VKEKK buvo būtina įsiteisėjusiam 2015 m. gruodžio 11 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimui įvykdyti – iš naujo apskaičiuoti 2010 m. nustatytas UAB „Vilniaus energija“ šilumos bazinės ir karšto vandens kainų dedamąsias. Teismas bendrovės argumentus atmetė kaip nepagrįstus.

Šiuo Teismo sprendimu palikta galioti 2017 m. rugsėjo 6 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis dėl to paties UAB „Vilniaus energija“ skundo (skundas atmestas kaip nepagrįstas).

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą