Politika ir teisė

Europos Parlamentas remia Lietuvos EP narių siūlymą įvesti ES lygmens „S. Magnitskio“ sankcijų mechanizmą 

Šią savaitę Strasbūre vykusioje Europos Parlamento (EP) sesijoje buvo svarstyta ir patvirtina rezoliucija dėl metinės žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2018 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaitos. Joje yra ne tik aptariamos aktualiausios pastarojo meto problemos žmogaus teisių srityje, bet ir nubrėžiamos gairės dėl artimiausių Europos Sąjungos veiksmų.

Rezoliucijoje pabrėžiama, kad ES įgyvendina žmogaus teisėmis grindžiamą politiką, ir pažymima ilgalaikės ES paramos svarba šalims, kurios žengia demokratijos, teisinės valstybės kūrimo ir stiprinimo keliu. Primenama, kad ES plėtra yra veiksmingiausia patikrinta priemonė stiprinti demokratiją, žmogaus teises ir teisinės valstybės principus Europos žemyne, ir todėl turi būti išlaikyta galimybės į ES įstoti šalims, kurios to nori ir kurios įgyvendina reformas.

EP ypač susirūpinęs dėl karinių konfliktų, autoritarizmo iškilimo, kuris įkūnija žmogaus teisių nepaisymą ir nuomonės, susirinkimo ir išraiškos laisvės apribojimus, taip pat dėl autoritarinių režimų bandymų susilpninti pamatines vertybes ir Europos Sąjungą. EP nariai atkreipia dėmesį, kad visų demokratinių valstybių prerogatyva yra skleisti demokratinio valdymo praktiką visame pasaulyje ir stiprinti tarptautines teisines žmogaus teisių apsaugos priemones.

„Šiame kontekste džiaugiuosi, kad buvo atsižvelgta į mūsų siūlymą išreikšti Europos Parlamento apgailestavimą, kad į Europos Tarybos Parlamentinę Asamblėją (ETPA) buvo sugrąžinti šalies, okupavusios kitos valstybės teritoriją, atstovai. Manau, kad Rusijos sugrąžinimas į ETPA privalėjo būti susietas su konkrečiais Rusijos įsipareigojimais, su sąlyga, kad Rusija pademonstruos konkrečią pažangą žmogaus teisių srityje tiek pačioje Rusijoje, tiek jos okupuotose teritorijose“, – pažymėjo EP narys Andrius Kubilius, teikęs pasiūlymus šiai rezoliucijai.

Teisinė žmogaus teisių apsauga efektyviai būtų užtikrinama ES lygmeniu patvirtinus taip vadinamą S. Magnitskio sankcijų mechanizmą. Pagal jį asmenims, prisidėjusiems prie sunkių žmogaus teisių pažeidimų, būtų galima nustatyti tikslines Europos Sąjungos sankcijas. Šiai iniciatyvai EP rezoliucijoje yra skirta atskira pastraipa, apie tokių sankcijų būtinumą jau kalba ir ES vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai Josep Borell. Rezoliucijoje EP nariai išreiškia palaikymą Taryboje pradėtoms pirmosioms konkrečioms diskusijoms ir ragina jas paspartinti.

„Europos Parlamentas jau daug metų ragina Tarybą sukurti tokį žmogaus teisių apsaugos mechanizmą. Tam reikalingas šalių narių, o ne ES institucijų sprendimas. Džiaugiuosi, kad prieš kurį laiką TS-LKD siūlymu Lietuva įsivedė galimybę uždrausti atvykti į Lietuvą asmenims, įvykdžiusiems tokio pobūdžio nusikaltimus. Tačiau labai svarbu, kad visoje ES galiotų tokios sankcijos – taip būtų pasiektas dar didesnis tokių sankcijų efektas,“ – pabrėžia EP narys A. Kubilius.

Rezoliucijoje taip pat aptariami naujo pobūdžio iššūkiai žmogaus teisėms, tokie kaip dezinformacija, melagingos žinios, technologijų, ypač dirbtinio intelekto, plėtros, ekologinių nelaimių, visuotinio atšilimo ir miškų naikinimo poveikis žmogaus teisių padėčiai.

Pranešimą paskelbė: Vaida Jauniškienė, Europos Parlamento nario Andriaus Kubiliaus biuras

Parašykite komentarą