Verslas

EUROPOS KONKURENCIJOS TINKLO NARĖS SKELBIA BENDRĄ DOKUMENTĄ DĖL KONKURENCIJOS INSTITUCIJŲ ĮSITRAUKIMO ĮGYVENDINANT SKAITMENINIŲ RINKŲ AKTĄ

Europos konkurencijos tinklo (angl. European Competition Network) narės skelbia bendrą Europos Sąjungos nacionalinių konkurencijos institucijų vadovų priimtą dokumentą dėl Skaitmeninių rinkų akto pasiūlymo. Dokumente nagrinėjamas Skaitmeninių rinkų akto įgyvendinimo suderinamumas su konkurencijos teisės taisyklėmis, pateikiami pasiūlymai, kaip padidinti šio įrankio veiksmingumą, leidžiant nacionalinėms konkurencijos institucijoms užtikrinti procedūrų, susijusių su Skaitmeninio rinko akto nuostatų laikymusi, vykdymą.

Paskelbtame dokumente išskiriamas poreikis Skaitmeninių rinkų akto nuostatų įgyvendinimą labiau suderinti su konkurencijos teisės procedūromis. Siūloma, kad į Skaitmeninių rinkų aktą turėtų būti įtrauktas specialus koordinavimo mechanizmas, pagrįstas esamais reglamento Nr. 1/2003 principais ir Europos konkurencijos tinkle galiojančiomis procedūromis. Tai užtikrintų, kad Skaitmeninių rinkų akto procedūros ir konkurencijos pažeidimų bylos arba įmonių susijungimų nagrinėjimas, susijęs su didelėmis interneto platformomis, vyks sklandžiai, t. y. be procedūrinių kliūčių, ir sudarys sąlygas institucijoms kuo efektyviau paskirstyti turimus išteklius.

Dokumente taip pat teigiama, kad, siekiant Skaitmeninių rinkų akto veiksmingumo, būtų naudinga leisti nacionalinėms konkurencijos institucijoms savanoriškais pagrindais padėti Europos Komisijai užtikrinti Skaitmeninių rinkų akto vykdymą (pvz., gauti skundus, prireikus prisidėti vykdant įmonių patikrinimus, rinkti informaciją) arba, kai tai tikslinga, pačioms imtis Skaitmeninių rinkų akto įgyvendinimo glaudžiai bendradarbiaujant su Europos Komisija.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Parašykite komentarą