Įvairenybės

Europos energetikos reguliuotojų taryba patvirtino 2022-2025 metų strategiją

Europos energetikos reguliuotojų taryba (angl. Council of European Energy Regulators, CEER) patvirtino 2022-2025 metų strategiją, kurios tikslas – įgalinti vartotojus sėkmingai energetikos pertvarkai (Empowering Consumers for the Energy Transition).

Europos energetikos reguliavimo institucijos akcentuoja įsipareigojimą suteikti vartotojams daugiau galimybių, siekiant skatinti tvarią energetikos sistemos pertvarką. Kad būtų pasiekti pagrindiniai išmetamo anglies dioksido mažinimo, klimato neutralumo, tvarumo ir efektyvumo tikslai, 2022–2025 m. CEER strategija grindžiama trimis reguliavimo aspektais: sėkmingai veikiančia, atvira ir atsparia rinka, į vartotojus orientuota dinamiška reguliavimo aplinka, energetikos sistemos integracija (tvaria infrastruktūra).

Numatoma:

• Užtikrinti atviras, gerai veikiančias ir atsparias rinkas nacionaliniu lygiu ir Europoje: skatinti lankstumą ir naujus verslo modelius;

• skatinti vartotojus dalyvauti energetikos rinkoje, taikant į vartotoją orientuotą dinamišką reguliavimą, suteikiant vartotojams galimybę aktyviai prisidėti prie lanksčios energetikos sistemos ir ja pasinaudoti;

• skatinti energijos sistemos integraciją: atsinaujinančių energijos šaltinių integravimas ir inovacijų skatinimas.

Pagal šias tris reguliuotojų išskirtas strategines kryptis, numatytos ir šešios CEER veiklos sritys:

• Energetikos sistemos integracija

• Tvari ir efektyvi infrastruktūra

• Į vartotoją orientuotas energetikos rinkos dizainas

• Decentralizuota ir vietinė energija

• Gerai veikiančios rinkos

• Lankstumas

Su šia CEER strategija 2022-2025 metams galite susipažinti čia.

Pranešimą paskelbė: Aurelija Maciūtė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą