Verslas

ES Konkurencingumo taryboje – paprastesnės prekybos tarp ES valstybių taisyklės

Lietuva remia pastangas supaprastinti prekybą tarp Europos Sąjungos (ES) valstybių ir siekia užtikrinti skaidresnius ir sąžiningesnius interneto platformų ir verslo klientų santykius. Šie klausimai svarstomi gegužės 28–29 dienomis Briuselyje vykstančiame ES Konkurencingumo tarybos posėdyje, kuriame dalyvauja ūkio viceministras Marius Skuodis.

ES teisės aktuose nustatyti vienodi reikalavimai rinkoje parduodamiems gaminiams palengvina tarpvalstybinę prekybą ES bendrojoje rinkoje ir užtikrina, kad vartotojai įsigytų tik saugius gaminius. Vis dėlto ne visose srityse ir ne visiems gaminiams verta nustatyti bendras ES taisykles, todėl gamintojams nebeaišku, kokių taisyklių reikia laikytis parduodant gaminį kitoje ES valstybėje. Prekybą siekiantis supaprastinti naujasis reglamentas, kuriam turėtų pritarti ministrai, nustatys, kad tais atvejais, kai gaminys parduodamas kitoje ES valstybėje, galiotų abipusio pripažinimo principas ir pakaktų savanoriškos gamintojo deklaracijos.

„Lietuva nuosekliai pasisako už laisvą prekybą Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje, todėl pritaria naujoms taisyklėms. Šio reglamento įgyvendinimas turėtų sudaryti geresnes sąlygas verslui, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, pasinaudoti bendrosios rinkos pranašumais ir plėtoti tarpvalstybinę prekybą“, – teigia ūkio viceministras Marius Skuodis.

ES valstybių ekonomikos ministrai taip pat diskutuoja dėl naujų taisyklių, kurios nustatytų santykius tarp interneto platformų, interneto paieškų sistemų ir jų paslaugomis besinaudojančių verslo klientų. Europos Komisijos vertinimu, šiandien šie santykiai ne visuomet yra sąžiningi ir skaidrūs.

„Verslo klientai internete susiduria su įvairaus pobūdžio žalinga praktika: pašalinimu iš paieškos sąrašų, nenurodžius priežasčių, naudojimosi platformomis sąlygų pakeitimais, apie kuriuos iš anksto nepranešama, taip pat įmonių ar jų parduodamų produktų diskriminacija. Todėl pritariame, kad Europos Sąjungos lygiu būtų nustatytos vienodos taisyklės ir užtikrinta sąžininga ir nuspėjama internetinio verslo aplinka“, – sako ūkio viceministras M. Skuodis.

Vis dėlto naujosios taisyklės neturėtų sukurti neproporcingos administracinės ir prisitaikymo naštos. Tai ypač aktualu sukurtoms naujoms ir rinkoje dar neįsitvirtinusioms platformoms. Todėl Lietuva siekia tokio reguliavimo, kuris neužkirstų kelio startuoliams kurti inovacijas ir išbandyti naujus internetinio verslo modelius. Būtent todėl labai mažoms įmonėms siūloma taikyti plačias išimtis.

ES Konkurencingumo taryboje taip pat vyksta diskusijos dėl ES kosmoso politikos ateities, kuriose svarbiausias dėmesys skiriamas ES kosmoso programų – „Copernicus“, GALILEO ir EGNOS – teikiamai ekonominei naudai ir jų finansavimui.

Įgyvendinant programą „Copernicus“ į orbitą yra paleisti septyni Žemės stebėjimo palydovai „Sentinel“, kurie nuolat stebi Žemę ir teikia vertingų duomenų su saugumu susijusių situacijų arba klimato kaitos valdymui. GALILEO palydovai užtikrina Europos palydovinės navigacijos paslaugas. Europos geostacionarinė navigacinė tinklo sistema (EGNOS) yra naudinga daugeliui sričių: aviacijai, kelių, geležinkelių ir jūrų transportui, matuojant ir sudarant žemėlapius, žemės ūkiui ir kt.

Pranešimą paskelbė: Saulius Šimkevičius, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Parašykite komentarą