Įvairenybės

ES ekspertai teigiamai įvertino Lietuvos gebėjimus kovoti su nusikaltimais aplinkai

Vakar per Briuselyje vykusį Europos Tarybos teisėsaugos darbo grupės posėdį buvo pristatyta ES ekspertų atlikto vertinimo, kaip mūsų šalis įgyvendina ES politikos priemones, skirtas kovai su nusikaltimais aplinkai, ataskaita. Joje teigiamai įvertinti Lietuvos gebėjimai kovoti su šiais nusikaltimais. 

Ekspertai su tokio vertinimo misija mūsų šalyje lankėsi vasario mėnesį. Šią misiją Lietuvoje koordinavo Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupė. 

Kaip sakė posėdyje dalyvavęs šios grupės vyriausiasis specialistas Rokas Jasaitis, ekspertų ataskaitoje pateikti Lietuvos gerosios praktikos pavyzdžiai nurodyti kaip rekomenduotini kitoms ES šalims. Palankiai įvertinta mūsų aplinkosaugos institucijų struktūra ir jų veiksmai, teisėsaugos institucijų sukurta e-baudžiamųjų bylų sistema, leidžianti visus ikiteisminio tyrimo veiksmus atlikti elektroninėje erdvėje realiu laiku, šalies pažanga mažinant sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį. 

Per posėdį ES šalių atstovai prašė išsamiau supažindinti su ataskaitoje pateiktais gerosios praktikos pavyzdžiais, domėjosi atliekų tvarkymą reglamentuojančių Lietuvos teisės aktų nuostatomis. 

Ataskaitoje nurodytos rekomendacijos ir mūsų šalies aplinkosaugos bei teisėsaugos institucijoms. Joms siūloma glaudžiau bendradarbiauti tobulinant teisės aktus, identifikuojant aplinkosaugos institucijų nustatyto nusižengimo pobūdį – ar administracinio, ar baudžiamojo pobūdžio, į kovą su nusikaltimais aplinkai labiau įtraukti visuomenę ir nevyriausybines organizacijas. Įgyvendinti rekomendacijas Lietuva turės per 18 mėnesių po to, kai ataskaitą galutinai patvirtins ET Teisingumo ir vidaus reikalų taryba š. m. gruodį. 

Lietuvoje vykęs vertinimas užbaigia ES šalių tarpusavio vertinimų, kaip vykdomos Europos politikos priemonės, vertinimų ciklą visose ES šalyse. Tokių vertinimų sistema buvo sukurta 1997 metais ET sprendimu. Pastarasis vertinimas buvo aštuntas. Visų ES šalių vertinimo misijos buvo sudaromos iš ES šalių ekspertų. Lietuvą vertino Suomijos, Graikijos ir Nyderlandų atstovai.

Pranešimą paskelbė: Raimonda Karnackaitė, LR aplinkos ministerija

Parašykite komentarą