Įvairenybės

ENSREG susitikime Baltarusija dar kartą paraginta spręsti branduolinės elektrinės saugos užtikrinimo klausimus

Lapkričio 24 d. Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupės (ENSREG) susitikime buvo aptarta ir patvirtinta galutinė streso testų rekomendacijų įgyvendinimo Baltarusijos AE peržiūros ataskaita.

ENSREG organizuotos peržiūros tikslas buvo įvertinti 2019 m. rugpjūtį Baltarusijos parengtą rekomendacijoms įgyvendinti skirtą veiksmų planą bei pačių rekomendacijų, kurios 2018 m. liepą buvo pateiktos ENSREG streso testų peržiūros ataskaitoje, įgyvendinimą.

Susitikime ENSREG priklausančių šalių atstovai pabrėžė, kad visos saugos rekomendacijos yra svarbios ir paragino Baltarusiją savalaikiai tęsti darbus Baltarusijos AE saugai gerinti ir užtikrinti. Taip pat Baltarusija buvo paraginta savo veiksmų planą atnaujinti ir įtraukti į jį naujas papildomas saugos gerinimo priemones, kurios buvo pasiūlytos šioje galutinėje ataskaitoje.

Ekspertų nuomone, iki šiol nėra pagrįsta, kad tam tikra dalis gaisro gesinimo sistemų, taip pat pastatai, kuriuose laikomi gaisrui gesinti skirti automobiliai, yra atsparūs projektiniam žemės drebėjimui, neįrengtos nuolatinės seisminės stebėjimo stotys, ne visi statiniai ir juose esantys saugai svarbūs įrenginiai yra tinkamai apsaugoti nuo vandens patekimo iš išorės. Galutinėje ataskaitoje taip pat pateiktos dvi svarbios papildomos rekomendacijos – stiprinti avarijų valdymą, ieškant papildomų reaktoriaus aušinimo galimybių, kai reaktorius sustabdytas ir jo korpuso viršutinė dalis yra nuimta, ir kurios neleistų kuro rinklėms perkaisti, jeigu įvyktų avarija. Taip pat ekspertai siūlo tobulinti apsauginio gaubto vėdinimo sistemą. Patobulinta sistema leistų ženkliai sumažinti išmetamų radionuklidų kiekį sunkiosios avarijos reaktoriuje atveju.

Yra bendra ENSREG nuostata, kad streso testų ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas neturi būti naudojamas įteisinti ar autorizuoti Baltarusijos AE eksploatavimo saugą. Visos streso testų ataskaitoje pateiktos rekomendacijos yra svarbios ir turi būti įgyvendintos nedelsiant”, komentuodamas susitikimo rezultatus pabrėžė Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) viršininkas Michailas Demčenka.

ENSREG susitikime buvo priminta, kad streso testai – tai branduolinės elektrinės tam tikrų saugos sričių peržiūros procesas, siekiant gerinti elektrinės saugos lygį. Taip pat pabrėžta, kad branduolinių elektrinių streso testų procesas nepagrindžia, kad jų eksploatavimas yra saugus.

Europos Sąjungos šalyse branduolinių elektrinių sauga yra vertinama atsižvelgus į visus šiuolaikinius saugos reikalavimus. Šiuolaikiniai saugos reikalavimai yra visaapimantis standartų ir reikalavimų rinkinys, kurį sudaro Branduolinės saugos konvencija, Jungtinė panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencija, Vienos branduolinės saugos deklaracija, šiuolaikiniai Tarptautinės atominės energetikos agentūros saugos standartai, ES Branduolinės saugos ir Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo direktyvos, Vakarų Europos branduolinę energetiką reguliuojančių institucijų asociacijos (WENRA) nustatyti saugos lygiai ir saugos tikslai naujoms atominėms elektrinėms.

Nuo pat Baltarusijos AE projekto vystymo pradžios Lietuva laikosi pozicijos, kad visas šių standartų ir reikalavimų rinkinys turi būti besąlygiškai įgyvendintas. Šiame etape tai reiškia, kad Baltarusijos AE 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų eksploatavimo ir paleidimo darbai turi būti sustabdyti, kol visi saugos klausimai nėra išspręsti.

Streso testų rekomendacijų įgyvendinimo Baltarusijos AE peržiūros dokumentai yra paskelbti ENSREG svetainėje www.ensreg.eu.

Pranešimą paskelbė: Asta Mensonė, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI)

Parašykite komentarą