Įvairenybės

Elektros energijos gamybos iš AEI aukcionui dokumentus bus galima teikti elektronine forma

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), ruošdamasi naujam elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių aukcionui, kuriame numatyta paskirstyti 0,7 TWh kvotą (dokumentai bus priimami 2020 m. rugpjūčio 10–24 d.), pakeitė Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus.

Esminiai pakeitimai:

• Asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, dokumentus galės teikti popierine forma (atvykus į VERT ar pristatant paštu, pasinaudojant pasiuntinių paslaugomis) ar elektronine forma (el. paštu).

Reglamentuota tvarka, kaipaukciono dokumentai ir pasiūlymai dėl kainos priedo teikiami elektronine forma (nurodyti privalomi duomenys, kontaktinė informacija, patvirtinimas, kad pridedami skenuoti dokumentai atitinka originalus, reikalinga programinė įranga, viešasis raktas dokumentų teikimui bei kt.).

• Numatyti atvejai, kada aukciono sekretorius neturi teisės registruoti elektroninio laiško, kuriuo pateikti aukciono dokumentai ir pasiūlymas dėl kainos priedo (el. laiškas gaunamas pasibaigus dokumentų priėmimo terminui, neatitinka dokumentų teikimui el. būdu numatytų reikalavimų), –  apie tai dokumentus teikiantys asmenys turi būti informuoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos, nurodant priežastį.

• Dalyvis, pateikęs aukciono dokumentus ir pasiūlymą dėl kainos priedo elektronine forma, privalo nurodytu el. pašto adresu pateikti slaptažodžius, sudarant sąlygas aukciono Komitetui matyti pateiktą informaciją.

• Jeigu el. forma pateikti dokumentai ir pasiūlymas dėl kainos priedo pateikti nesilaikant Aukcionų nuostatų reikalavimų, dalyvis gali aukciono Komiteto posėdžio metu sutvarkyti įforminimo trūkumus, tačiau nepateikus reikalingo slaptažodžio atverti dokumentus,dokumentai atmetami ir dalyvis toliau aukcione nedalyvauja.

• Jeigu aukciono dalyvis teikia patikslintą kainos priedą, jis turi būti teikiamas tokia pačia forma, t. y. jei pasiūlymas buvo pateiktas el. forma, patikslintas pasiūlymas taip pat teikiamas el. forma.

Patikslintas kainos priedo dydis turi būti mažesnis, nei pirmame aukciono rate potencialių laimėtojų pasiūlytas kainos priedo dydis, ir pateiktas 0,01 Eur/MWh kainos priedo žingsnio tikslumu (0,01 Eur tikslumu). Mažiausias patikslinto kainos priedo dydis gali būti 0 Eur/MWh.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą