Studijos

Disidentas Antanas Terleckas po daugiau kaip pusės amžiaus grįžo į VU istorikų bendruomenę

92 metų gimtadienį ką tik paminėjusiam politiniam tremtiniui, rezistentui, Laisvės premijos laureatui ir Vilniaus universiteto (VU) Ekonomikos ir Istorijos-filologijos fakultetų studentui Antanui Terleckui rektorius prof. Artūras Žukauskas ir VU Istorijos fakulteto mokslininkė prof. dr. Jurgita Verbickienė asmeniškai įteikė VU Atminties diplomą, pagerbiantį buvusį studentą ir simboliškai atitaisantį totalitarinių režimų padarytą skriaudą – pašalinimą iš studijų prieš pat jų baigimą.

Diplomas įteiktas vasario 14 d. Vilniuje esančiuose „Tremtinių namuose“.

Atitaisyta istorinė neteisybė

Vilniaus universiteto iniciatyvos „Grįžtanti atmintis“ tikslas – išreikšti pagarbą asmenims, kaip A. Terleckas, nukentėjusiems nuo totalitarinių režimų ir dėl to netekusiems galimybės baigti studijas ar dirbti VU.

„Mūsų universitetas stengiasi atkurti istorinę teisybę ir visiems mūsų studentams, kurie buvo neteisingai pašalinti iš universiteto, kuriems nebuvo leista jo baigti dėl politinių motyvų, mes įsteigėme Atminties diplomą, grąžinantį į Vilniaus universiteto bendruomenę“, – kalbėjo VU rektorius prof. A. Žukauskas.

Buvęs VU studentas prisiminė, kad studijas Istorijos-filologijos fakultete jam trukdė baigti tais laikais labai drąsiai reikštos antitarybinės pažiūros ir mintys. O diplomo negavo, nes ideologiškai neįtikusio diplominio darbo apie Lietuvą Rusijos valdžioje neleido gintis. Asmeninėje VU studento byloje išlikusiame pašalinimo dokumente formali priežastis nurodoma kaip neatvykimas gintis baigiamojo darbo ar laikyti valstybinių egzaminų.

„Aš jaučiau pagarbą Lietuvos istorijai, lietuvių tautai, rašiau knygas, kuriose atsispindėjo neapykanta Sovietų Sąjungai“, – pasakojo A. Terleckas.

Tačiau po daugiau kaip 50 metų atkurtu teisingumu ir simboliniu diplomu laisvės gynėjas A. Terleckas labai džiaugėsi ir dėkojo VU vadovybei.

Anot VU rektoriaus, A. Terleckas yra vienas iškiliausių ir drąsiausių Lietuvos atgimimo veikėjų, nes visuomet rėžė tiesą.

Iškentė daug kalinimų

Antanas Terleckas gimė 1928 m. vasario 9 d. Krivasalio kaime, Švenčionių apskrityje, neturtingų valstiečių šeimoje. 1954 m. baigė VU Ekonomikos fakultetą, studijavo Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto aspirantūroje, vėliau neakivaizdžiai studijavo istoriją. Nors buvo išlaikęs 31 egzaminą ir programą įvykdė, bet dėl politiškai neįtikusio diplominio darbo šių studijų baigti jam nebuvo leista.

Pirmą kartą buvo suimtas sulaukęs 17 metų (1945 m.). Tuomet buvo apkaltintas priklausymu pogrindinei organizacijai.

1957 m. pabaigoje A. Terleckas buvo vėl suimtas ir pirmą kartą ketveriems metams, įkalintas Taišeto lageriuose, Irkutsko srityje. Vėliau dar ne kartą buvo suimtas ir kalintas.

Atkakliai kovojo už laisvę

Bene svarbiausi A. Terlecko darbai buvo Lietuvos laisvės lygos įkūrimas (1978 m.) ir pasirašytas bei platintas „45 pabaltijiečių memorandumas“ (1979 m. rugpjūčio 23 d.). Memorandumas buvo skirtas pasaulio valstybių vadovams ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui. Juo pareikalauta panaikinti Molotovo–Ribbentropo pakto, lėmusio Lietuvos okupaciją, padarinius.

Lietuvos laisvės lyga, vadovaujama A. Terlecko, 1987 m. rugpjūčio 23 d. prie Adomo Mickevičiaus paminklo surengė sovietiniais laikais pirmą tokią didelę, organizuotą protesto akciją, kuria buvo smerkiamas Stalino–Hitlerio (Molotovo–Ribbentropo) paktas ir jo slaptieji protokolai.

Už savo drąsią veiklą laisvės kovotojas buvo ne kartą apdovanotas, o šiandien pagerbtas VU Atminties diplomu, kurių įteikta jau beveik du šimtai.

Iškilminga VU Atminties diplomų įteikimo ceremonija, kurioje bus pagerbta apie trisdešimt buvusių VU bendruomenės narių, šiemet vyks 2020 m. balandžio 20 d.

Atminties diplomai yra Vilniaus universiteto ketvirtus metus vykdomos iniciatyvos „Grįžtanti atmintis“ dalis. Ja siekiama prisiminti ir pagerbti universiteto bendruomenės narius, studentus ir darbuotojus, kurie dėl totalitarinių režimų veiksmų ar vietos žmonių kolaboravimo buvo pašalinti iš universiteto ir neteko galimybės baigti studijas bei įgyti išsilavinimą, tęsti mokslinius tyrimus, pedagoginę ar kitą su universitetu susijusią veiklą.

Kviečiame dėl totalitarinių režimų pašalintus iš studijų ar priverstus nutraukti darbinę veiklą asmenis bei jų gimines ir pažįstamus kreiptis į Atminties diplomų teikimo komisiją (info@memory.vu.lt).

Daugiau informacijos apie iniciatyvą „Grįžtanti atmintis“

Pranešimą paskelbė: Liudmila Januškevičienė, Vilniaus universitetas

Parašykite komentarą