Įvairenybės

Diana Nausėdienė: Nemajūnuose realizuojama gerovės valstybės vizija

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė, kartu su darbo dienai į Kauno regioną persikėlusia Prezidentūros komanda, antradienį lankėsi Birštone, Nemajūnų dienos centre.

„Socialinės paslaugos yra labai svarbus ir galingas gerovės kūrimo instrumentas. Ne tik gilių paveldėtų socialinių problemų pasekmių įveikimui, bet ir jų prevencijai. Tokių paslaugų poreikis kasmet auga. Jos ypač svarbios senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems, vaikams, įgūdžių stokojančioms šeimoms, pažeidžiamiems ar priklausomybių turintiems asmenims. Socialinės paslaugos realiai ir praktiškai įgalina žmones tapti savarankiškesniais ir gyventi orų gyvenimą. Todėl tokius kompleksines ir integruotas paslaugas teikiančius centrus regionuose būtina plėtoti, didinant žmonių poreikius atitinkančių paslaugų įvairovę, prieinamumą ir aprėptį“, – teigė ponia Diana, besidžiaugdama gerąja Birštono savivaldybės patirtimi ir rimtu požiūriu siekiant mažinti įsisenėjusią Lietuvos problemą – socialinę atskirtį.

D. Nausėdienei paliko įspūdį platus paslaugų, teikiamų šiame dienos centre, spektras. Čia išvystyta vaikų užimtumo veikla, jame kiekvieną dieną po pamokų gausu vaikų iš aplinkinių kaimų, centre jie turi galimybę ruošti pamokas, pavalgyti, užsiimti kūrybine veikla, sportuoti, naudotis kompiuteriu, gauti psichologo konsultacijas, o vasarą – stovyklauti. Suaugusieji centre gali naudotis biblioteka, kompiuteriu, dušu, išsiskalbti, sportuoti čia įrengtoje sporto salėje. Centras teikia pagalbą į namus sunkią negalią turintiems asmenims, tai sudaro jiems galimybę kuo ilgiau išlikti savo namuose ir palengvina jų artimųjų naštą. Sunkiai besiverčiančios šeimos remiamos maisto produktais, o patekusiems į krizines situacijas užtikrinamos kompleksinės paslaugos, tarp kurių yra ir pozityvios tėvystės mokymai. Praėjusiais metais veikla pasipildė asmeninio asistento paslaugomis darbingo amžiaus neįgaliesiems, skatinant juos integruotis į darbo rinką. Nemajūnų dienos centre visiems savivaldybėje įvaikintiems ir globojamiems vaikams bei jų globėjams, įtėviams ar ketinantiems jais tapti suteikiama konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba.

Diana Nausėdienė bendravo su tuo metu čia vilną vėlusiais vaikais, domėjosi jų gyvenimais, nuoširdžiai dėkojo ilgus dešimtmečius dirbantiems socialiniams darbuotojams, kurie atiduoda visą širdį žmonėms ir kurie yra tikrieji Lietuvos ramsčiai.

Pirmosios ponios laukė ir šiltas susitikimas su Nemajūnų bendruomenės narėmis, kurios yra įkūrę kaimo kapelą, aktyviai organizuoja įvairius renginius: šventes, išvykas, talkas, skatina gyventojus nebūti abejingais mūsų krašto grožiui. Nemajūnų bendruomenės moterys pavaišino ponią Dianą dzūkiškomis bandomis, kurias pačios kepa Amatų centro edukacinės programos metu, o surinktas lėšas skiria bendruomenės veiklai.

Pranešimą paskelbė: Paulius Kalmantas, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą